Det går framåt för Flens grundskolor. Foto:

Positiva resultat för Flens grundskola i ny mätning

Flen

Häromdagen kom positiva nyheter för Flens grundskola när SKL presenterade en ny undersökning för landets niondeklassare.

Undersökningen heter Öppna jämförelser och innehåller en rad nyckeltal med syftet att göra det lättare för kommunerna att jämföra sina resultat. I motsats till en del rapporter tar denna hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund när man redovisar kommunernas resultat.

SKL tar de faktiska resultaten och jämför dem med vad som kallas modellberäknade värden för att bättre kunna ge en rättvisare bild av hur kommunerna presterar. Det innebär att man kan jämföra kommunernas arbete givet om de skulle ha haft samma förutsättningar.

— Definitionen modellberäknat värde är framtagen av SCB på uppdrag av SKL med syftet att ta hänsyn till kommunernas skilda förutsättningar hos elevernas bakgrunder. Vi visar att våra kommunala skolor gjort en utväxling från 2015 till 2017 och ett bra arbete som ger bättre och bättre utfall. I meritvärde låg vi på minus 22,5 2015, nu på plus 1,2. Skolprojektet som de förtroendevalda politikerna beslutat om och ledsagat visar resultat, det är ju jättebra och jag så glad för elevernas skull, säger en nöjd barn- och utbildningschef, Lena Furén.

De modellberäknade värdena baseras på kön, föräldrarnas utbildningsnivå, nyinvandring, behovet av ekonomiskt bistånd samt om eleven har en okänd bakgrund.

Siffrorna gäller årskurs 9 och förutom nämnda meritvärde visar Flen positiva resultat i flera andra kategorier. I det sammanvägda resultatet hamnar Flen på plats 196, för två år sedan var kommunen fyra från slutet på plats 287.

Nästan 15 procent fler har även nått upp till kunskapskraven i alla ämnen och antalet niondeklassare som är behöriga till yrkesprogram är också det en positiv läsning för Flen, upp över 16 procent på två år.

— Jag blir oerhört glad att se att vi är på rätt väg med vår undervisning. Medarbetarna gör ett genuint och väl utvalt arbete som börjar visa sig utifrån elevernas bakgrunder, säger Lena Furén.

Hela rapporten finns att läsa på skl.se

Framgångar i flera kategorier

Sammanvägt resultat i grundskolan: Flen 2017: 196 av 290. (2015: 287)

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde: Flen 2017: 8,2 procent. (2015: -8 procent)

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde. Flen 2017: 2 procent. (2015:-12,7 procent)

Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, avvikelse från modellberäknat värde: Flen 2017: 1,2 procent. (2015: -22,5 procent)

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunSkola