Migrationsverket i Flen drar ner på personalen. Foto:

Migrationsverket i Flen varslar 94 medarbetare

Flen

Nyåret kom med tråkiga nyheter för de anställda på Migrationsverket Region Öst där Flen ingår. På onsdagen kom beskedet att 250 personer varslas om uppsägning, 94 av dem i Flen.

Att varsel var väntat är ingen nyhet i sig, myndigheten har justerat sin arbetsstyrka i takt med att antalet asylsökande till Sverige minskat sedan den stora flyktingvågen 2015 och redan i höstas aviserades personalminskningar.

Men exakt hur många som kan komma att lämna sina arbeten och på vilka avdelningar stod klart först i dag onsdag.

I Flen kommer en av de två asylprövningsenheterna och en av de två mottagningsenheterna att avvecklas.

— Varslet handlar om 94 medarbetare, däremot har vi inte tagit hänsyn till visstidsanställningar och naturlig personalomsättning. I praktiken innebär det 67 om man räknar med det i stället. Sen har vi också 18 stycken som fått jobb inom förvarsverksamheten och det kan bli någon mer. I slutändan tror jag inte det blir de här siffrorna men det är vad vi räknat på i dag, säger Aram Barawe, chef för asylprövningsenheten på Migrationsverket i Flen.

I dagsläget har asylprövningen och mottagningsenheten 135 medarbetare inräknat visstidsanställda.

— Vi har mer eller mindre räknat med en stor nerdragning och under december har vi informerat så mycket vi haft tillgång till. Det är skönt att vi i dag vet vad det handlar om i siffror, när man pratar om neddragningar kan det bli mycket spekulationer, säger Barawe.

Härnäst vidtar fackliga förhandlingar och därefter individuella samtal med de som berörs, förhandlingarna är tänkta att inledas efter trettonhelgen.

I hela regionen är det 250 anställda som varslas. I Norrköping avvecklas asylprövningen och en av de två mottagningsenheterna och i Jönköping läggs det lokala servicecentret och asylprövningen ner.

Planeringen för en mer slimmad organisation inom asylprövning och mottagning kommer fortsätta under 2018. Idag har myndigheten ungefär 2 000 medarbetare inom asylprövningen och 1 900 inom mottagningen.

När vi är framme vid nästa jul och nyår är tanken att de antalen i stället ska vara 770 i asylprövningen och 900 i mottagningen.

Däremot stärks avdelningarna för förvar och förvaltningsprocess under det framförvarande året där utbyggnaden av förvaret i Flen är en del.

När Migrationsverkets preliminära årsstatistik presenterades på nyårsdagen stod det klart att myndigheten nått målen för handläggningen av ärenden 2017.

25 666 personer sökte asyl i Sverige under förra året, en minskning med 3 273 jämfört med 2016. Av dessa var drygt 5 procent, 1 336 personer, ensamkommande barn, främst från Marocko, Afghanistan och Somalia.

För två år sedan tog Sverige emot 163 000 asylsökande under ett år och sedan dess har beslut fattats i 200 000 asylärenden.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

MigrationsverketFlenMigrationPolitik
Relaterat