– Vi har fått igenom väldigt mycket av våra frågor. Jag tror att vi har lyckats öka förståelsen för miljöfrågorna, svarar Cecilia Friis på frågan hur det har varit att som ett litet parti sitta med i en bred politisk majoritet. Foto:

Miljö och skola viktigast för MP

VAL 18/Flen

Cecilia Friis är miljöpartisten som går runt med Flens lokala miljömål i handväskan, för att målen ska komma med i alla sammanhang och inte bara vara en pappersprodukt. Nu vill partiet även fortsätta att utveckla kommunens energi- och klimatplan.

Miljöpartiet har innevarande mandatperiod suttit i den styrande majoriteten i Flen för första gången. De har styrt tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

– Vi sitter i dag i en bred majoritet och det fortsätter vi gärna att göra, säger partiets förstanamn Cecilia Friis.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Det beror på valutgången. Som det ser ut i dagsläget kan vi nog tänka oss att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Jag tror att det är väldigt svårt att hitta någon gemensam syn med dem över huvud taget. Vi vill driva kommunen framåt och hela Miljöpartiet står för biologisk och mänsklig mångfald.

Cecilia Friis säger att hennes parti under den gångna mandatperioden har drivit miljö- och klimatfrågorna hårt.

– Där känns det som att vi har bidragit mycket. Flens lokala miljömål antogs 2014, för att de inte bara ska vara en pappersprodukt har jag haft med mig dem i handväskan och tagit upp dem överallt.

Som exempel på frågor partiet har varit med och jobbat för tar Cecilia Friis upp en ökning av ekologisk mat inom skola och särskilt boende, projektet giftfri förskola samt att Flens kommun har gått med i projektet fossilfritt 2030.

– Projektet syftar till att samla och lyfta fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. 

Cecilia Friis. Foto:

Vad vill ni göra för miljön om ni kommer till makten i höst?

– I augusti kommer den nya energi- och klimatplanen att antas, den vill vi fortsätta att jobba med och utveckla. Den har varit en av Miljöpartiets viktigaste planer att få igenom under mandatperioden. Vi har fokus på de globala hållbarhetsmålen. Det ska vara lätt för kommuninvånarna att göra rätt och inte vara svårt att göra kloka miljöval. Det kan handla om sopsortering, förutsättningar för laddare till elbil och säkra cykelvägar.

Miljöpartiet vill ha fler cykelbanor i kommunen.

– Vi vill ha ett modernare cykelperspektiv med tanke på elcykelns genombrott och helt nya möjligheter för fler att lätt ta sig mellan orterna.

Skolan är en av Miljöpartiets huvudfrågor inför valet.

Hur vill ni utveckla skolan i Flen?

– Vi vill satsa på det förebyggande arbetet med barn och unga. Det är en förutsättning för att de ska nå skolresultaten. Jag tror mycket på att stärka upp elevhälsan så att alla får förutsättningar att lyckas. Om vi börjar där och får upp skolresultaten minskar vi kostnader på sikt för åtgärder och placeringar inom socialtjänsten.

Hur vill ni utveckla omsorgen i Flens kommun?

– Vi håller på med strukturen, det behövs nya platser. Jag tror att vi behöver få till en mångfald på boenden. Jag tror att det behövs fler 55-plusboenden eller trygghetsboenden. Det skulle också få i gång flyttkarusellen så att hus blir lediga när äldre flyttar.

Hur ska satsningar inom skola och omsorg finansieras?

– Jag tror att förutsättningen är att vi bygger ett hållbart samhälle för annars kommer vi inte att ha råd längre fram. Det är ett långsiktigt helhetsperspektiv som behövs. Annars kan vi sitta och stoppa in hur mycket skattepengar som helst om vi inte åtgärdar kärnan.

Varför ska man rösta på Miljöpartiet?

– Det känns som att vi går lite vår egen väg, som är det långsiktigt hållbara miljöperspektivet. Vi vill underlätta för folk att vidga sina vyer till kloka val. Alla kan bidra utifrån sina förutsättningar till en hållbar framtid.

Toppkandidaterna och partiernas politik presenteras

I sommar presenterar Eskilstuna-Kuriren partiernas toppkandidater till kommunvalet och vad partierna går till val på i Flen. Hitintills har intervjuer med Vänsterpartiet och Moderaterna presenterats. Se: ekuriren.se

Kommunvalet sker söndagen den 9 september, samtidigt som val till riksdag och landsting.

Den 22 augusti startar förtidsröstningen i Sverige.

Cecilia Friis

Ålder: 51 år.

Yrke: Företagare. Driver Malma El tillsammans med sin man.

Bor: Utanför Malmköping.

Familj: Man och två barn.

Intressen: Miljöengagemang, har två hundar som hon tränar.

Politiskt aktiv sedan: År 2010.

Hjärtefrågor: Miljö samt gott förebyggande arbete för barn och unga.

Politiska uppdrag nu: Ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet, andra vice ordförande i barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen och sitter med i samkultur Sörmland.

Miljöpartiets kandidater till kommunfullmäktige

1. Cecilia Friis

2. Thomas Tilly

3. Greta Suvén

4. Ruben Bobadilla

5. Susanne Thibblin

6. Simon Stålspets

7. Adam Friis

Listan har kortats ner av utrymmesskäl. Vi publicerar lika många namn från varje parti som det har mandat i fullmäktige för närvarande, plus fem.

Miljöpartiets tre viktigaste frågor

Miljö- och klimatfrågorna med sikte på Agenda 2030.

Skola samt barn och ungas psykiska hälsa.

Bättre gång- och cykelvägar.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

KristdemokraternaSträngnäsKommunalpolitikVal 2018
Relaterat