Kommunen och företagarna i Flen är inte nöjda med hur posthanteringen fungerar. Foto:

Gemensamma krafter för bättre posthantering i Flen

Flen

Kommunen och företagarna i Flen gör gemensam sak för att förbättra posthanteringen. — Det fungerar inte riktigt i dag, det är för lite upphämtningar och lämningar, säger Hannah Larsson.

I ett brev till PostNords vd Håkan Ericsson bjuder kommunen och företagarorganisationen Forum Flen in till ett samråd för att ge en bild av hur situationen ser ut här.

Brevet skickades under onsdagen och är undertecknat Jan-Erik Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, samt Hannah Larsson, ordförande Forum Flen.

I brevet står att läsa följande; "Här kommer ett brev från din tidigare hemkommun, Flen. Som du kanske vet så är Flens kommun en av de mest företagstäta kommunerna i Sörmland, sett till antalet invånare. De flesta företagen är mindre och beroende av en fungerande infrastruktur i form av vägar, bredband, telekommunikation, fysiska transporter och inte minst en fungerande postgång. Detta är särskilt påtagligt i en kommun med en så betydande andel av företagen på landsbygden. Företagens "livlina" gällande dagliga transporter, är just PostNords lantbrevbärare."

— Vi tycker det är viktigt att paket- och posthanteringen fungerar på landsbygden, vi har många småföretagare i kommunen och det måste fungera för dem. Nu har vi bjudit in honom och vår förhoppning är att han kommer hit, säger Hannah Larsson som driver Kvalité Häst & Hund och Restaurang & Café Lida Gård.

PostNords vd Håkan Ericsson. Foto:

I brevet skriver man även att det, vid diskussioner om utvecklingen av näringslivsklimatet, företagandet och sysselsättningen, uttryckts viss oro för signaler från PostNord om en neddragning av servicen av tjänster på landsbygden.

— Det fungerar inte riktigt i dag, det är för lite upphämtningar och lämningar, våra kunder som får vänta blir drabbade och det är inte bara mitt företag det gäller. Vi är ju en landsbygdskommun och när man kommer lite utanför Flen blir det problem, säger Larsson som inom Forum Flen noterat att flera andra företagare brottas med samma problem.

Nordiskt samarbete

Den 24 juni 2009 gick Post Danmark A/S och Posten AB samman och koncernen heter sedan maj 2011 PostNord AB.

Detta var första gången som två nationella postverksamheter bildat en gemensam koncern.

Moderbolaget PostNord AB är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

PostNord ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten.

Under 2016 levererade PostNord fem miljarder brev och försändelser, 142 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

Källa: postnord.com.

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunLandsbygd