• Fornbovägen kan komma att skötas av kommunen framöver. Foto:
  • Vägen i fråga. Foto:
1/

Flens kommun vill överta ansvaret för Fornbovägen

Flen

Ansvaret för den gamla vägen mellan Flen och Malmköping, med vägsiffran 693, såg ut att falla de boende längs sträckan i knäna. Men nu träder kommunen in.

Efter att den nya 2+1 vägen blev klar har den 3,7 kilometer långa väg 693, mer känd som Fornbovägen, varit på Trafikverkets "göra sig av med"-lista. Myndigheten menar att den inte är tillräckligt trafikerad, att det är för få permanenta boenden längs vägen och att väghållaransvaret bör ligga på en vägsamfällighet eller kommunen.

I området finns 60 fasta boenden och 190 fritidsboenden. Tidningen har skrivit om deras protester då underhållet av den nedgångna 70-vägen skulle kräva mycket av dem. De skulle behöva bilda en vägsamfällighet och sköta många praktiska sysslor som plogning och saltning, sysslor de menade inte ska åligga privatpersoner.

En del av deras förhoppning var att kommunen kunde göra påtryckningar för att förmå Trafikverket att ändra sig, men på den fronten gick det trögt. De kände sig illa behandlade av Trafikverket i ett David mot Goliat-förfarande där de tampades ensamma mot en stor och stark myndighet.

Men nu har vinden vänt, kommunen kliver in och tar över väghållaransvaret och har förhandlat fram ett avtal med en större ersättning från Trafikverket än den ursprungliga. Kommunen får 1 775 000 kronor för att återställa vägen till acceptabel standard, den tidigare summan var 1 300 000.

Enligt Trafikverkets undersökning beräknas vägens beläggning hålla i 15 år till, åtgärder som behövs är bland andra reparationer av vägtrummor, sprickor och förseglingar samt byten av räcken.

Samhällsbyggnadsnämnden har lagt fram ärendet till kommunstyrelsen och det ska senare gå vidare till fullmäktige. I sin skrivelse motiverar nämnden förslaget med vikten av god kollektivtrafikförsörjning samt framtida möjligheter att exploatera mark i området.

Även om förslaget inte är spikat förrän fullmäktige sagt ja och att avtalet med Trafikverket ännu är ett förslag, är det glada miner hos de boende.

— Det är en lättnad kan jag säga. Min poäng tidigare var att det gick så snabbt att lägga över ett så stort ansvar på oss enskilda. Man vet ju inte vad som händer men jag tror det finns goda grunder för kommunen, vatten och avlopp ska dras hit och det kan bli mer permanenta boenden här, säger Johan Eriksson, boendes i området.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunInfrastrukturLandsbygd
Relaterat

Mest delat denna vecka