Tessy Cerratto Pargman, Universitetslektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Foto:

Flen med på världskartan i unikt vattentestprojekt

Flen

Som en av sex platser i världen får Flen chansen att vara med i ett test som ska ge både forskare, beslutsfattare och invånare en djupare förståelse för hur vårt vatten egentligen mår.

Projektet Flen Vatten Blitz 2017 där medborgarna hjälper forskarna att samla in vattenprover har aldrig tidigare genomförts i Sverige.

Testet går ut på att privatpersoner tillhandahålls med material och instruktioner från Stockholms Universitet och genomför vattenprovtagning som sedan skickas in. Prover ska tas i diken, dammar, sjöar och vattendrag och forskarna vill också ha fotografier och observationer från platsen för vattentestet.

— Det är värdefullt att många bidrar till en överblicksbild av vattenkvaliteten i kommunen, säger projektledaren Teresa Cerratto-Pargman från Stockholms Universitet.

Att det blev just Flen har sin kärna i ekobyn Änggärdet där forskarna har en kontaktyta.

— Vi känner sedan länge en grupp av familjer som grundade Änggärdet. De är intresserade av hur vattnet påverkas och mår och sa att det borde vara viktigt för hela kommunen, säger Cerratto-Pargman.

Man hoppas att minst 100 Flensbor hör av sig och är med i projektet. Själva provtagningen sker under helgen 30 september till 1 oktober.

— Man anmäler sig på flenvattenblitz.wordpress.com senaste den 20 september och vi skickar ett testkit med instruktioner, säger projektledaren.

Projektet i Flen är en del av Ground Truth där liknande insatser görs i sex andra länder. Belgien, Nederländerna och Spanien och från Afrika bidrar Zambia och Kenya.

— Det vi har gemensamt är intresset för miljöfrågor men alla har olika specifika teman. Sverige har kvalité och Nederländerna kvantitet och andra ämnen rör de andra länderna. Vi vill skapa en social infrastruktur för en pågående dialog om vattnet, säger Cerratto-Pargman som ser fler nyttor med projektet.

— Det kan vara väldigt intressant för kommunen att veta lite mer om vattenkvaliteten. Men även att medborgaren reflekterar över systemet och blir medveten om hur vattnet mår, lite av en lärandeprocess. Vi som jobbar med miljöfrågor vet den stora utmaningen men det räcker inte med att en aktör i samhället gör något. På det här sättet kan vi förhoppningsvis skapa en dialog mellan alla parter, säger Teresa Cerratto-Pargman.

Finansieras av EU

Flen Vatten Blitz 2017 är en del av Ground Truth 2.0, ett tre-årigt EU-finansierat projekt som testar att sätta upp sex medborgarobservationer i verkliga förhållanden i världen.

Medborgarnas egna observationer ska, med hjälp av modern teknik, internet och mobiltelefoni, komplettera befintliga system och datakällor och leda till en bättre miljö.

Den som vill bistå med provtagning anmäler sitt intresse på webbadressen: flenvattenblitz.wordpress.com senaste den 20 september.

Källa: gt20.eu

Läs mer om dessa ämnen

FlenSamhälleForskning