Drätselkammaren hade föreslagit stadsfullmäktige att anvisa ett belopp av 9,100 kr. för framdragande av vatten- och avloppsledningar i Valhallavägen till kvarteret Vargen. Ärendet förekom vid onsdagens sammanträde med stadsfullmäktige, då ing. O. Kullberg-Mayer påpekade att det vore av stor vikt, att den åtgärd, som drätselkammaren föreslagit, nu verkställdes. I kvarteret Vargen skall nämligen det nya folkskolehuset ligga, och där planeras även uppförandet av fabriksbyggnader, i första hand en vagnfabrik. Anslaget beviljades enhälligt.

En av Vingåkers äldre lantbrukare, förre rusthållaren Lars Persson i Oppeberga, har i dagarna skattat åt förgängelsen i sitt 85:e år. I sin krafts dagar var Lars Persson verksam i det kommunala livet, bl. a. som ledamot av kyrko- och skolrådet samt kommunalnämnden och var för övrigt en duktig och ansedd danneman av gammal god Vingåkerssläkt. Närmast efterlevande äro fyra söner och en dotter.

Hästmarknad hålles vid kreatursstallarna i Flen lördagen den 28 september. Fölauktion anordnas samma dag kl. 11 f. m.

ANNONS: Sömmerska söker arbete att gå i hemmen och sy. Svar till Tora Segerholm, Domovägen 5.

Kuriren för 50 år sedan

Sedelautomat nyhet vid ny bensinmack i Katrineholm. Texaco-mackens föreståndare Lennart Sandberg demonstrerade hur man matar den nya sedelautomaten, som gör att det även går att tanka nattetid.

Ett 70-tal anställda vid Gunnar Larsons bilfirma i Katrineholm tog på fredagskvällen avsked av sin forne direktör. Tillsammans med de anställda vid företaget intog direktör Larson med fru en avskedsmiddag i SF-lokalen. Under kvällens lopp fick direktör Larson och de anställda tillfälle att se tillbaka på den långa tid man verkat tillsammans. Det gavs också tillfälle till avskedstal och man hade en trivsam samvaro med god mat och livlig konversation.

Nyhemsskolan i Katrineholm hade på fredagen friidrottstävlingar på Backavallen, varvid en hel del fina resultat uppmättes. Som brukligt är dominerade några pojkar resp. flickor sina klasser stort. Bland flickor födda 1952–1953 var det stora namnet Sylvia Filipsson. Hon vann inte mindre än tre grensegrar, längdhoppet vann hon överlägset på 4,13. Trippelsegrare bland pojkarna blev Thomas Lund. C:a 250 ungdomar ställde upp vid tävlingarna.

ANNONS från Kurirens resetjänst : "Husmorsresa" till Paris 13-20 oktober. Med bekväm helturistbuss till festligt specialprogram i Paris!