Valborg Bergkvist är född och uppvuxen i Sköldinge och bodde vid Eveberg. 1943 gifte hon sig med Bertil Bergkvist hemma i Sköldinge. De har fått fyra söner. Paret hade lantbruk bland annat i Lids socken utanför Nyköping och i Tuna församling, innan de 1961 flyttade till Björkvik.

Valborg Bergkvist har ägnat sig åt lantbruket och hemmet. En tid jobbade hon även i hemtjänsten. Hon har vävt trasmattor och gardiner.

100-årsdagen kommer att uppmärksammas på Yngaregården, där Valborg Bergkvist numera bor.