Ulf hade en lång karriär bakom sig och var på många sätt en föregångare när det gäller tillämpad forskning inom miljöområdet. Han hade en naturlig fallenhet att arbeta med alla typer av människor och rönte uppmärksamhet och uppskattning varhelst han rörde sig. Utöver en i många stycken oöverträffad fältbaserad erfarenhet från miljöforskningsområdet, hade Ulf också en naturlig talang för att snabbt skilja ut vad som är kärnan i en problemställning. Dessa egenskaper har varit en mycket stor framgångsfaktor i FOI:s uppdrags- och forskningsverksamhet inom miljöområdet. Privat var Ulf var en familjekär och mångsidig person med många intressen som spände över allt från jakt, golf och modelljärnvägar till tillverkning av ”IKEA-dockskåp” till barnbarnen. Ulfs hjälpsamma hand, idérikedom och positiva gladlynta sätt har alltid varit en trygg ljuspunkt i tillvaron. Nu har det ljuset brunnit ut och det känns ofattbart tråkigt.

Ulf är i minnet ljust bevarad och våra tankar går till hustrun Rigmor och barnen med familj.

Arbetskamraterna vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genom Jan Sjöström