Stiftelsen delar årligen sedan 1984 ut stipendier till "i första hand kvinnor som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder, som bygger på kunskap om och tillit till jordens egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen". Stipendierna stöder också forskning inom området.

Kerstin Björklund får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av vattenhaltsmätare, en nödvändighet för att få en malt av god kvalité.

I år har 126 000 kr fördelats till åtta personer.