Stina Grill var född och uppvuxen i Skedevi, en plats hon ständigt återkom till. Hon tillbringade många dagar vid Tisnarens strand där hon hade en husvagn och tog morgondopp i vatten med ensiffrig temperatur.

Under uppväxten siktade Stina Grill på att bli idrottslärare. Hon gick i skolan i Hagaryd, Skedevi, och i Samrealskolan i Katrineholm, och hennes bästa ämne var idrott. Dock gick hon lanthushållsskola för att lära sig att sköta ett hem, och hade praktik i ladugård, hönseri, trädgård och stort och litet hushåll. Hon gjorde praktik på Skenäs när hon 21 år gammal drabbades av polio. Efter ett par månader på epidemisjukhus i Eskilstuna kom hon hem, tränade envist och blev så småningom frisk. Hon fortsatte sin utbildning.

Som ung jobbade Stina Grill på olika hushållsskolor och skolkökskurser, bland annat Benninge, Apelryd i Skåne och i Skellefteå. Under tiden i norr tog hon körkort. Hon älskade att köra bil, körde bland annat Midnattssolsrallyt, och deltog framgångsrikt i Motormännens tävling Årets motorkvinna, där det bland annat handlade om svåra manöverprov.

Stina Grill gifte sig med en man som jobbade till sjöss, och det gjorde att hon ofta var ensam med de tre sönerna. I 22 år, mellan 1966 och 1988, var Stina Grill kostchef på Vidåkersskolan i Vingåker. Hon hade även matlagningskurser för herrar.

Som pensionär fick Stina Grill ett nytt intresse, bridge, som hon spelade och tävlade i. Efter att hon gått i pension fick hon åter ta upp kampen mot sjukdomen, då hon fick postpolio. Hon behöll sin viljestyrka, sitt aktiva liv och sitt skämtlynne. De sista fyra åren bodde Stina Grill på Humlegården i Vingåker.

Två av Stina Grills tre söner gick bort före henne. Närmast anhöriga är sonen Hans, sonhustrurna Tina och Marie och barnbarn.