Kuriren för 100 år sedan

Varnade för lösdriveri blevo i onsdags av stadsfiskal Andersson i Katrineholm filaren Ernst Emil Karlsson, föd 1880, och ogifta Hilda Magdalena Dahlgren, född 1898, båda hemmahörande i Göteborg.

För fjärdingsman Robert Eriksson höjde Sköldinge kommunalstämma i onsdags avlöningen för den kombinerade fjärdingsmanna- och polismannatjänsten till 2 100 kr.

Allmän köttransonering bebådas till hösten. Den är framkallad av de odrägliga köttpriserna, som faktiskt göra det omöjligt för stora delar av folket att komma åt något kött. Maximipris på kött torde sålunda vara att förvänta, och under rådande situation är väl denna åtgärd en nödvändighet, skriver Sv M. Men det kan ej förnekas att den har sina utomordentliga risker. Fläskransoneringen är ett bevis härpå. De kvantiteter fläsk, som nu utdelas, äro ju utomordentligt obetydliga.

Järnvägsstyrelsen hemställer i skrivelse till k.m:t om rätt till expropriation av markområden under hemmanen Ruda, Sjögölet och Ranstorp i och för utvidgning av spårsystemet vid Baggetorps station.

ANNONS: Riksdagsman Hjalmar Branting talar i Katrineholms Folkets Pars, söndagen 25 Augusti kl 1 midd. Biljetter à 25 öre säljes på lördag å Folkets hus Café samt på söndag vid ingången.

Kuriren för 50 år sedan

Halv fyra i går eftermiddag kom Katrineholmsfamiljen Erik och Desa Hedman med dotter Mimmi hem från semesterresan i Tjeckoslovakien som blev mer dramatisk än de någonsin drömt om. Till erfarenheterna hör att bli väckt ur sömnen i bilen av en soldat som säger: "Skynda er och åk innan ryssen kommer och tar er också."

Parkleken startade på försök i Folkets park i år med en treveckorsperiod före industrisemestern och en period efter. Troligen kommer den att fortsätta nästa år. Sedan initiativet blivit tillräckligt känt har ett 20-tal barn kommit varje dag. Lektanter har varit Inger Blixt och Ann-Cristina Andersson.

Kuriren för 25 år sedan

Avdelning 52 på Ericssons Katrineholmsfabrik försvinner i höst. Tillverkningen av transformatorer och induktorer ska flyttas till Kristianstad. Ett 90-tal anställda berörs men ingen kommer att sägas upp.

Kyrkoherde Bernt Lindqvist avskedspredikade i söndags i St Malmskyrka efter 17 år.