Kristliga studentmötet i Vingåker inleddes på tisdagen. Ett fyrtiotal manliga och kvinnliga studenter förutom föredragshållarna hade under dagens lopp anlänt till samhället samt inkvarterats, dels i en loge och ett spannmålsmagasin, dels inne i samhället.

Predikant K. E. Lindell hälsade föreningen välkommen vid en sammankomst på aftonen. Fil. dr J. Julén från Uppsala tackade samt hälsade mötesdeltagarna. Ett kort tal hölls därpå av fil. kand. Axel Andersson från Kristinehamn.

Kloakväsendets ordnande i staden. Vid drätselkammarens senaste sammanträde meddelades, att vattenbyggnadsbyråns utredning för kloakväsendets ordnande i Katrineholm nu förelåg i färdigt skick i form av tre alternativ. Drätselkammaren beslöt uppdraga åt andra avdelningen att med ledning av denna utredning utarbeta förslag i frågan.

Utirkesminister von Kühlman tror ej på ett militärt avgörande. Freden kan endast komma genom ett tankeutbyte mellan de stridande.

Ny inkomstkälla har kriget skapat i våra skogliga bygder, nämligen insamlande av grankott för eldning, skrives till oss från norra Östergötland.

Lådbrevbäring skall från nästkommande juli månads början med en tur dagligen anordnas inom Valla municipalsamhälle.

Kuriren för 50 år sedan

Några campares ovarsamhet med eld blev orsaken till en skogsbrand vid Forssabro på måndagseftermiddagen. Camparna har hörts av polisen och erkänt att brandorsaken kan ha varit deras slarv.

Är springsjasen död? KK har ställt den frågan till ett antal affärsinnehavare och fått en samling brokiga svar. En genomgående tendens tycks vara att man sakta men säkert håller på att avliva honom. Tempo och Konsums springsjas har för länge sedan sprungit sista varvet.

På torsdag kväll blir det, om inte alla odds slår fel, stor publiktillströmning till Folkets Park. Då sparkar nämligen den folkkäre Tjadden i gång sin nya revy, Skrattkammarön.

Tord Filipsson fortsätter att övertyga. I midsommarhelgen gjorde Ceres-stjärnan sitt bästa lopp hittills då han deltog i svenska juniorlandslaget nere i Östtyskland. Andra plats i linjelopp över 154 km smäller högt om man betänker att hela öststatseliten på juniorsidan ställde upp. Tord vann en spurtuppgörelse, spurten är annars inte hans starka sida, och klockades för tiden 5.08.