Det var för lite mer än hundra år sedan som Nanny och Aron Larsson föddes. Föga skulle de nog ana att de senare i livet skulle träffas och få en familj som skulle omfatta närmare tvåhundra personer. Paret fick fjorton barn tillsammans varav åtta fortfarande är i livet och var med på helgens släktträff på Folkets park i Vingåker. Även om flera av syskonen träffas regelbundet, de fem systrarna har syjunta en gång i veckan, tycker de att det är trevligt att se hela släkten samlad.

– Det är så roligt att se den stora spridningen på åldrarna här, säger Yvonne Gustavsson, ett av de fjorton syskonen.

Släktträffarna är något som blivit något mer sporadiskt förekommande i takt med att fler barn och barnbarn har tillkommit.

Artikelbild

Yvonne Gustavsson, Angelika Reilin och Rosali Eriksson.

– Senaste gången vi hade en var för åtta år sedan. Då var vi 116, så det har tillkommit bra mycket barn. Det var lite mer förr innan man fick så många småbarn. Men vi försöker ha träffarna med jämna mellanrum när vi tycker att det har blivit så pass många att vi måste hälsa på alla igen, säger Angelika Reilin, barnbarn till Gunvor Reilin.

Bara i hennes del av familjen är de över trettio personer.

– Min mormor tillhör ett av de äldre syskonen. Vi brukar ses och fira midsommar, jul och allting.