Första personalkursen på Karsuddens sjukhus. På måndag börjar en kurs för personal på Karsuddens sjukhus. Kursen anordnas för personal som har vikariat vid sjukhuset. På detta sätt ges de en möjlighet att bli ordinarie befattningshavare och få samma lön som den ordinarie personalen. Sammanlagt omfattar utbildningen åtta veckor.

Den kommitté som arbetat med lokaliseringen av en ny gymnasialskola i Katrineholm höll på torsdagen sitt sista sammanträde. Man avser nu att underrätta stadsfullmäktige om att kommittén anser sitt arbete avslutar i och med att fullmäktige beslutat att köpa Backa och även beslutat att man skall exploatera området enligt ett förslag från stadsplanearkitekt Jan Törner. I detta förslag ingår bl. a. en gymnasialskola.

Flodafors Kooperativa Kvinnogille har hållit årsmöte. Anna Eriksson lämnade styrelsen efter många år och avtackades varmt med blommor. Styrelsen har följande sammansättning: Elna Strömberg, ordförande, Elsa Nyberg, sekreterare, Maja Karlsson, kassör, Eva Hagdal, vice ordförande, Marianne Karlsson, vice sekreterare.

Häftiga sammanstötningar ägde på torsdagen rum i Quartier Latin i Paris mellan omkring 800 studenter och kravallpolis. Studenterna har tidigare ockuperat rektorskansliet på Sorbonneuniversitetet.

Radion är fortfarande populär – mest Pekka och Svensktoppen.

Kuriren för 25 år sedan

Den gångna veckan har lektionerna varit inställda i Högsjö skola. De 87 eleverna har intagit Folkets hus och ägnat sig helt åt skapande verksamhet i form av teater. Med hjälp av teaterproffsen Bjelms Muisk och teater från Halmstad har de jobbat fram sin egen uppsättning av "Klas Klättermus".

Det blev hemmabandens kväll på Folkets hus/Amazon i Flen på lördagskvällen. Ivrigt uppmuntrade av en entusiastisk publik gjorde framför allt Flensbandet Pope on Dope men även The Soul Preachers från Hälleforsnäs mycket bra spelningar. 180 personer kom till den rock- och popkväll som musik- och kulturföreningen It's Alive samt LO-sektionen och Folkets hus arrangerade.

Kuriren för 10 år sedan

Polisen i Sörmland måste spara 15 miljoner kronor i år. Trots att det blir fler poliser i länet får myndigheten inte mer pengar – och tvingas därför skära ner på allt från utbildningsinsatser till fordon.

Burqinin säljs på Vingåkersbadet.