Lantbrukaren K. Aronsson i Stenstorp, Västra Vingåker tillät i fredags i förra veckan en nyanställd dräng att låna häst och vagn för att köra till sin förra plats, Marsjö, och hämta sina där kvarvarande tillhörigheter. Drängen fann det emellertid tydligen bättre att av avdunsta med husbondens häst m. m. ty sedan dess har han inte vidare avhörts och om hans och hästens vidare öden känner man ännu intet.

Avskedsfest för predikant Moberg, som i fem år tjänat Vingåkers missionsförening hölls i går i Galltorps missionshus.

Sjöar och kärr utgöra i år stora hinder för utdrivning ur skogarna på grund av att desamma fortfarande sakna all bärighet – snön ligger nämligen så djup, att kylan ej förmår genomtränga densamma. Det är alltså endast de s. k. jordvägarna som äro farbara.

Västra Södermanlands gartnersällskap höll i går årsmöte å café Framtiden i Katrineholm, under ordförandeskap av trädgårdsmästare A. Ivarsson, Sjöholm.

Prästerskapets bostadsfråga. Kyrkorådet har som bekant hos stadsfullmäktige hemställt om upplåtande av erforderlig tomtmark för uppförande av byggnad inrymmande bostäder för kyrkoherde och komminister, pastorsexpedition samt församlingssal m. m.

Kuriren för 50 år sedan

Nytt, modernt och rymligt. Det kan stå som sammanfattning för de nya lokaler som barnavårdscentralen nu kunnat ta i bruk i Nävertorpsområdet i Katrineholm. På måndagen var det premiär, och de första barnvagnarna med tillhörande "last" kördes in i barnvagnsparkeringen som är det första som besökarna stöter på.

Nu ska även barnen få en bättre syn på färgade människor. En av tyckarna är Gösta Knutsson, som står för "Småbarnskvarten" i P 3. I måndagens eftermiddagsprogram attackerade han de amerikanska filmerna där negrer och zigenare i regel får spela "dumma" och tjuvaktiga, medan de vita människorna spelar rika, snälla och ärliga.

Barnvänlige Knutsson förklarade att det inte finns någon ras som är bättre än den andra.

Projektering startad av 40 enfamiljshus i Laggarhultsdalen.

Fem landshövdingar kallar kommunalmän till debatt om Mälarens dåliga vatten.

Instruktörer för skidskolorna på veckoslutskurs i Malmköping.