Ambrosius, en värdefull norsk hingst, har för 14,000 kr. inköpts av godsägare R. Hörberg å Sköldnäs och stationeras där. Hingsten uppvisas i Katrineholm om lördag.

I Vingåkers baptistförsamling upptogs genom dop i söndags 13 personer.

Nytt telefonnummer: 489 tillskäraren Adolf Flodin.

Kantorps stationssamhälle är ju redan nu ej så litet. Den täcka platsen har, särskilt sedan gruvdriften i orten tilltagit, alltmer lockat till bosättning där, och den kommersiella rörelsen har år för år vuxit ut.

Ett företag av stor betydelse för Kantorps utveckling blir helt visst det nya tegelbruket.

Bränslekommissionens vedhuggare uppgå nu endast till 5,000 man mot 50,000 i januari.

Senaste nyheter: Ångaren Dania anlände i tisdags från Köpenhamn med bl. a. 230 fat vin av olika märken. Vinet har legat i frihamnen därstädes ett par år i avvaktan på licens och torde sålunda vara tillräckligt lagrat vid framkomsten.

ANNONS: Extra prima hallonsaft - 50 % socker - bästa sötmedel för sura lingon, soppor, krämer m. m. säljes från fat hos Eric Larsson.

Kuriren för 50 år sedan

KSK har bytt bandytränare för A-laget, Östen Ronvall efterträder Roland Niva, som tränat KSK i fyra år.

– Det är inte fråga om någon schism mellan klubben och Niva. Bytet har gjorts i bästa samförstånd, betonar klubbens bandybas Lennart Nilsson.

En gammal grå huslänga mitt i Valla samhälle håller bitvis på att försvinna. Det är en anskrämllig kåk som nu rivs ner tycker många Vallabor. Men det är på samma gång ett minnesmärke som försvinner. Det är Stora bo´n på Vasavägen, Vallas första affär.

Arbetarrörelsen i Katrineholm tog liksom annorstädes klart avstånd från USA:s engagemang i Vietnam i samband med årets första maj-demonstration. Årets första maj-demonstration i Katrineholm bröt för övrigt en mångårig tradition. Tidigare har man haft Stortorget som utgångspunkt och marscherat till Folkets Park, där talen hållits. I år valde man att starta vid Nävertorps torg och marschera utmed Oppundavägen via Läroverksgatan ner till Folkets Hus, från vars terrass talen hölls.