Till Minne Född i Uppsala bedrev Sune och en bror bland annat odling av blomkål, vid sidan av lantbruk.

1958 flyttade familjen till Berga i Vingåker och Sune blev skogsarbetare, skicklig och noggrann.

När de tre barnen var i tonåren, gick modern bort. Sune tog hela ansvaret för barn, hem och allt på ett fantastiskt sätt.

Några år bodde familjen på Odins väg i Vingåker, men 1983 blev Viala adressen.

Arbetena i näver och andra finsnickerier gjordes i egen verkstad på tomten.

Han gjorde korgar, askar och till och med katter i näver, som blev populära och såldes vida omkring.

Sunes arbete vid Viala hembygdsgård var mycket värdefullt. Han ledde arbetet med gräsklippning med mera samt gjorde fina gärdsgårdar.

Stort ansvar för vår så kallade Vialadag, med hantverkare med mera, åvilade Sune.

Med arbetsglädje och ansvar utfördes allt.

En hedersman och naturvän som skapade en idyll nära sin bod och fågellivet.

Jag minns med tacksamhet vännen Sune.