Fullmäktigevalen i sockarna böra nu omedelbart förberedas. Varje socken med över 1,500 invånare har att i mars månad utse kommunalfullmäktige. Inom Södermanlands län finnas, som vi tidigare nämnt, 30 kommuner med över 1,500 invånare. I våra trakter märkas Stora Malm, Västra och Östra Vingåker, Österåker, Floda, Julita, Sköldinge, Näshulta, Björkvik, Bettna, Flen m. fl. I grannlänen träffas bland annat Skedevi och Asker av de nya bestämmelserna.

Från Katrineholms telegrafstation användes under sistlidne år 17,731 inländska och 595 utländska telegram. Ankomna telegram utgjorde: inländska 15,684 och utländska 642.

Kakaokort ha som bekant utdelats, med därför står kakaon ej med ens att ta på hyllan. Rekvisitionerna kunde avgå först i fredags, och det dröjer ännu några dagar innan varan hitländer, varom på förekommen anledning meddelas.

Bättre avlöning av fjärdingsmännen tillstyrkes av länsstyrelsen i Linköping och Nyköping.

Man pratar mycket i telefon i Katrineholm. Enligt redogörelse från Katrineholms telefonstation för 1918 förmedlades ej mindre än 215,985 privatsamtal mot samtalsavgift, därav 40,396 ilsamtal. Nattsamtalen utgjorde 5,031. Apparatantalet var vid 1918 års slut 1,204, ökning under året 132.

Kuriren för 50 år sedan

De aktuella poplistorna reglerar nästan helt försäljningen av skivor. Om detta är man eniga i Brinks Radio-TV och Katrineholms Radioaffär, två av försäljningsställena för skivor i Katrineholm. Kommer det upp en bra "låt" på någon av listorna, då skall genast alla ha den. Och det gäller verkligen för försäljarna att ha skaffat tillräckligt antal. Med alla menas i det här fallet ungdomen. För det är i första hand ungdomar som skaffar sig de aktuella skivnyheterna.

Beatles senaste dubbel-LP har fått en strykande åtgång, och främst är det då "skalbaggarnas" stora hit "Obla di, obla da" som drar.

Även i år kommer skid- och friluftsentusiasterna vid SKF i Katrineholm att arrangera det s. k. elspårsloppet.

– En jordbrukspolitisk debatt som kommer att omfatta hela Norden skall börja i mitten av februari, säger statsminister Tage Erlander i uttalandet i RLF-tidningen. Jag anser denna debatt som ofrånkomlig och nödvändig, säger hr Erlander.