I strejken vid Fredrikssons snickerifabrik har uppgörelse ännu ej träffats. Av förlikningsmannen rådman Allan Cederborg har emellertid nu uppgjorts ett medlingsförslag och om måndag hålles sammanträde för behandling av detsamma.

Gjutarstrejken vid Grönvists har nu avslutats, sedan arbetarna i onsdags återgått till arbetet.

Länssstyrelsen har på anmälan av 75-åriga änkan Maria Charlotta Eriksson vid Hägerbo grindstuga i Floda socken anmodat landsfiskalen i Valla distrikt att anställa åtal mot skomakaren Karlsson, Karlsnäs, för det han midsommarafton överfallit och svårt misshandlat henne i hennes bostad.

F.H.K. har beslutat höja priset på mjölk i Katrineholm med 2 öre pr liter, från 31 till 33 öre för oskummad mjölk och från 15 till 17 öre för skummad mjölk. Prishöjningen tillämpas från och med i dag.

Senaste Nyheter. "Stockholm" åter från Amerika. Sverige - Amerika-linjens ångare Stockholm har på fredagen inkommit till Göteborg med en synnerligen värdefull last, bestående av i runt tal 14000 balar bomull, 1250 ton koppar, 270 ton skördegarn, 200 ton tobak och 500 ton kaffe.

Det förtjänar att påpekas att mer än 1 1/2 år förflutit sedan någon import av bomull och koppar västerifrån ägde rum till Sverige.

Ett par kärnfriska åldringar äro Anna Lovisa Larsson och Maria Öster i Askers ålderdomshem. Båda äro födda 1837 och sålunda 81 år gamla, men trots sin höga ålder ha de flera gånger i sommar gått den 1 1/2 mil långa vägen till närheten av Kilsmo järnvägsstation för att i en mosse upptaga s.k. revor, av vilka de sedan förfärdigat kvastar.

Sedan de gått där i flera timmar med detta arbete, ha de vänt åter på kvällen med en börda av 10 - 15 kilos tyngd och detta synes icke ha orsakat någon större trötthet hos dem, skrives till Ner.-Tidn.

Kuriren för 50 år sedan

Björn Nordqvist har bestämt sig. Det blir Katrineholms SK som får dra nytta av hans bandytjänster även i vinter.

På fredagskvällen invigdes tennisbanan av asfalt på Glindrans bandyrink. Vad företagsamma människor kan betyda för sin bygd har man här ett vackert bevis på.

Kurien för 25 år sedan

Djulös bangolfdam Monika Andersson kom hem från veteran-EM i bangolf i Tyskland som guldmedaljör.