En fabriksarbeterska vid Tidaholms tändsticksfabrik satt en dag för några år sedan och packade tändstickor i paket. På ett pappersomslag skrev hon sin hjärtas trängtan i följande ord:

"Flyg mina stickor i världen ut; och flamma för mig och lys och njut, då jag sitter här i kvava fabriken och aldrig har tid att få en vän i viken. jag stackars lilla får knoga och gno, som ingen där ute i världen kan tro, och träffar en ädling ni ute på färden, så tala om mig, som är ensam i världen, och bed honom skriva, adressen är lätt, han läser den ju på vår etikett. Erika Wilhelmina -son"

Månader gingo och flickan glömde sitt rimbrev. Så en vacker dag kommer ett brev från en stad i Amerika ett brev från en svensk-amerikan, som fått just det paketet och läst utgjutelsen. Brevet var allvarligt. En korrespondens kom till stånd dem emellan och slutade med att svensk-amerikanen kom över och äktade flickan. Efter några år flyttade de ned till en västkuststad, där familjen försörjer sig med en större speceriaffär.

Det lyckobringande tändstickspaketet liksom det i detsamma liggande poemet bevaras ännu som en familjeklenod.

Bokföraren Linus i Katrineholm besvärar sig hos k. m:t över att överståthållarämbetet gett tillstånd för köpman Elfing Linus N. Jonsson att antaga släktnamnet Linus. I besvärsskrivelsen anföres att protest mot ansökan inom föreskriven tid ingivits, samt att namnet måste anses vara av egenartad beskaffenhet, då hr Linus är den enda svenska bäraren.

Kuriren för 50 år sedan

Förberedelserna att återuppliva de gamla Vingåkersmarknaderna är i full gång. I spetsen för dess står några kommitterade från SMK Vingåker, Vingåkers Köpmannaförening och IOGT.

Christer Persson, 17 år, Lundsjö vid Bie, räddade under stor dramatik två personer från att drunkna i Lundsjön i Floda en novembersöndag i fjol. En räddningsbragd som verkligen är värd all uppmärksamhet. Det var två Katrineholmsbor, mor och dotter, som gick igenom isen i samband med skridskoåkning. Christer och hans fyra kamrater spelade bandy i en vik av sjön. Plötsligt hörde de rop på hjälp.

Fröken Irma Andersson, Katrineholm, har nyligen återvänt från en resa i Etiopien. Hon var där för att studera SIDA:s biståndsverksamhet. Nog behöver Etiopiens människor all den hjälp de får. Det vet hon nu.

– För att varje människa verkligen ska förstå de stora problem som finns behövde hon se dem med egna ögon, säger hon.

Kolmårdens djurpark bygger nytt. Får Skandinaviens första delfinarium.