Kuriren för 100 år sedan

Ett nytt lönnbränneri har uppdagats i Katrineholm. Vid halv 5-tiden i går morse gjorde nämligen polisen påhälsning i målarmästare Bernhard Walenius verkstad och påträffade där en del apparatur för rening av sprit. Apparaterna blevo givetvis beslagtagna. Vid förhör i saken har utrönts, att de under sistlidna maj månad tillverkats i plåtslagaren G. A: Karlssons verkstad.

Svåra bristfälligheter följer renhållningen i Katrineholm, säger förste provinsialläkaren i sin nu avgivna rapport från sundhetsinspektionen den 29 juli. I flera gårdar saknades gödsellåda. Besökta hållstallar voro så gott som genomgående osnygga. Avträdesförhållandena voro flerstädes högeligen försummade. Värst var det beställt i en centralt belägen gård, där hela sitsanordningen var söndrig och kärlen överfulla.

Potatistjuvar ha uppenbarat sig på lotterna i Backaområdet. Anmälan har gjorts av dem som fått de största påhälsningarna, och tror man sig vara förövarna på spåren.

Karnevalsfest var i går anordnad i Folkets Park i Flen till förmån för barnbespisningen i skolorna.

I sviterna av spanska sjukan, lunginflammation, har fru Hanna Vall avlidit. Hon var omkr. 40 år gammal. Dödsfallet är så mycket mer ömmande, som hon utom make efterlämnar elva barn, det äldsta 18 år och det yngsta bara några månader gammalt.

Kuriren för 50 år sedan

Gropptorps Marmor AB tvingas till hård rationalisering och fem anställda är uppsagda. Vd Staffan Anger, som för en månad sedan efterträdde sin mor Sigrun Anger, förklarar att den 25-procentiga investeringsskatten drabbat företaget och att lönsamheten måste höjas. Delar av produktionen ska styras mot souvenirer. Efter uppsägningarna har bruket 80 anställda.

I går startade för 16:e gången lärlingskursen på Vallmotorp. De tio eleverna, som är helinackorderade på Vallmotorp, ska under ett år få en inblick i de vanliga förekommande skogsgöromålen. Rektor Bengt Åkesson förklarar att chanserna till jobb är goda efter utbildningen.

Kuriren för 25 år sedan

Minst 150 personer drog på torsdagen ut med plakat och talkörer för att rädda undersköterskornas jobb på Kullbergska sjukhuset. I täten gick Kommunals Karin Frisk och Ingemar Bergman. Tidigare i år fick 45, mestadels undersköterskor, sluta.