"I lördags, den 1 september, samlades 120 personer för släktträff i Björkviks kyrka och i Sockenstugan. Släkten stammar från Matilda och Johan Lundh som 1876-1912 bodde i Aspelund, en dagsverksstuga på Danbyholm, där Johan Lundh var fodermarsk. Johan och Matilda hade sju barn, och det finns sex släktgrenar efter barnen Emma, Anna, Alfred, Maria, Hilma och Ivar. Efter välkomsttal i kyrkan av en av arrangörerna Curt Ferding, sjöngs gemensamt ”Björkvikssången” och blommor lades vid Johans och Matildas grav. Gruppfoto togs och sedan serverades smörgåstårta och kaffe och tårta i Sockenstugan.

Inger Bergqvist, ordförande i Björkviks hembygdsförening, höll föredraget ”Björkvik förr och nu” om ortens och Danbyholms historia och hur livet vid sjön Yngaren förändrats genom århundradena. Därefter berättade Eva Hedin, barnbarn till Ivar Lundh, om släktens historia. De var skomakare i fyra generationer under 1700- och 1800-talet, och släktnamnet Lund dyker upp i husförhörslängden 1845. Några av Emmas barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn är fortfarande bosatta i Björkvik.

Den förra större släktträffen hölls för trettio år sedan, den 13 augusti 1988, och ett trettital av dem som var med då, var med också denna gång. De som samlades i lördags var mellan 83 och 6 år gamla, och den nu levande äldsta släktingen är 92 år. De olika släktgrenarna presenterade sig för varandra och visade foton, och bland de yngre fanns skolkamrater från trakten som förvånat insåg att de är släkt. Det blev en fin dag, där många gladdes åt att ses och dela släktminnen och lära sig mer om sina rötter i Björkvikstrakten."