Alla kvinnor böra beakta den väsentliga förändring i deras ställning som riksdagens beslut av den 17 december innebär.

Genom detta beslut har den kommunala rösträtten gjorts lika och allmän, så att i stort sett envar i en kommun mantalsskriven man eller kvinna, som är svensk undersåte samt under näst föregående kalenderår uppnått tjugotre års ålder där är röstberättigad.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Från allmänheten. För nedanstående insändare har plats begärts:

Skidåkning. Härigenom riktas en vördsam förfrågan till K. A. I. K. huruvida den ej kunde arrangera någon slags skidtävlan för Katrineholms skolungdom? Intresserad

Utsikterna för den svenska stenindustrin ha på senaste tiden ljusnat rätt betydligt. Stenhuggerierna har börjat tag in mer folk, då de fått rätt stora beställningar, bland annat från statens järnvägar. Exportmöjligheterna ha dessutom ånyo öppnats, sedan kriget avslutats; bland annat räknas man med export på Centralamerika, när tonnagetillgången blir bättre.

ANNONS: Den enda tidningen i Katrineholm som där utgives är Katrineholms-Kuriren. Stadens ojämförligt mest spridda tidning

Kuriren för 50 år sedan

Blir Katrineholm "Jätten Gluff-Gluff" som slukar de övriga församlingarna i en eventuell kyrklig samfällighet inom Katrineholmsblocket? Det fanns åtskilliga företrädare för landsbygdsförsamlingarna som förde fram den åsikten vid onsdagskvällens informationsmöte i Katrineholm kring samfällighetsfrågan och det hjälpte föga att Katrineholms kyrkoråds ordförande, Sixten Wåhlin, intygade motsatsen.

Postmästare Bengt Jerninger vid postkontoret i Katrineholm har just avslutat sin statistik för 1968 och kommit fram till att mammorna hämtade ut ungefär 1.600 färre barnbidrag under fjolåret än under 1967. I exakta siffror rör det sig om 9.049 för -67 och 7.456 under fjolåret.

Och vad är nu anledningen till detta? Jo, affärsmännen erbjuder numera husmödrarna att lösa in sina barnbidrag i affären och få varor i stället. Sedan går barnbidragsanvisningarna direkt till bankerna.

Hans Carpman, KSK, Ola Ljungberg och Håkan Spångberg, Hälleforsnäs. Det är sörmländska inslaget i den VM-trupp som UK-chefen och landslagstränaren Walter Jagbrant tar ut på tisdag. Jagbrant har redan större delen av truppen spikad. Ett resultat av de bägge vinstkamperna mot Norge och Finland.

Carl-Gustaf von Rosen toppar föreläsningsprogrammet i Flen.