• Den kommande veckan blir extremt varm och MSB pekar nu bland annat ut Sörmland som högriskområde för nya bränder. Bilden från Dalarna där brandmän och befäl flera sörmländska räddningstjänster är på plats. Foto:
  • Lars Lagebo, räddningschef i Eskilstuna, uppmanar allmänheten att följa eldningsförbudet. Foto:
  • Foto:
1/

Sörmland högriskområde för nya skogsbränder

Sörmland

Den kommande veckan blir extremt varm och MSB pekar nu bland annat ut Sörmland som högriskområde för nya bränder.

Den redan torra terrängen i kombination med stigande dagtemperaturer gör situationen i Sörmland allvarlig. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för extrem höga temperaturer (30+) för de kommande fem dygnen, med kulmen i slutet av veckan. Även risken för skogsbrand bedöms som stor eller extremt stor.

Vid en presskonferens på måndagen sa Britta Ramberg, verksamhetsansvarig på enheten för insatser på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att brandrisken kommer att nå extrema nivåer.

– Utöver de pågående ser vi risken för nya bränder som mycket hög och risken ökar i Mälardalen, sa hon.

Länsstyrelsen i Sörmland utfärdade eldningsförbud i hela länet den 18 juli. Förbudet gäller alltjämt och Britta Ramberg påtalade i dag vikten av att förbudet följs. Det finns dock flera indikationer på att personer ännu eldar i skog och mark och använder engångsgrillar på olämpliga platser.

– Det finns tyvärr mycket som tyder på det, sa Ramberg.

Under dagen väntas myndighet gå ut med ett viktigt meddelande till allmänheten som uppmanas att efterleva förbudet, vara vaksamma samt att hålla sig uppdaterade om läget.

Lars Lagebo, räddningschef i Eskilstuna kommun säger så här om det förvärrade läget i Mälardalen:

– Det är klart att pulsen går upp ytterligare. Läget är redan ansträngt inom Räddsam Mälardalen (ett räddningstjänstsamarbete mellan Eskilstuna, Strängnäs, Västerås med flera) eftersom vi har haft en del folk i både Särna och Ljusdal under en veckas tid. Även Sörmlandskustens räddningstjänst (Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta) samt Västra Sörmlands räddningstjänst (Katrineholm och Vingåker) har folk på plats, säger han.

Den förändrade risksituationen i Sörmland medför att vissa befintliga hjälpresurser kan komma att dras hem.

– Vi har stabsbefäl där uppe och nu på morgonen har vi diskuterat om vi ska begära att få bli entledigade, eller i vart fall trappa ner åtagandet beträffande stabsresurser i Särna, säger Lars Lagebo.

Om MSB skulle neka de sörmländska räddningsarbetarna att återvända hem kan det innebära att befäl och brandmän på hemmaplan kan komma att tvingas avbryta sina semestrar.

– Vi har ännu inte gjort det utan klarat oss på att folk frivilligt avbrutit ledigheter eller åkt till Särna och Ljusdal på ledig tid. Skulle något hända här förändras förstås förutsättningarna.

Det har varit torrt och varmt länge i Sörmland nu. På vilket sätt kan situationen förändras till det värre?

– Risken är egentligen redan så hög den kan bli. De senaste nätterna har det varit lite mer gynnsamt, svalare, men när det nu blir extremt varmt på dagarna igen så ökar risken.

Vilka riskfaktorer är störst?

– Den stora risken är att vi får in åskoväder utan nederbörd. I övrigt är det människor som är de vanligaste anstiftarna av bränder på ett eller annat sätt. Men det behövs inte mycket, det kan räcka med en glasskärva och en solkatt.

Hur är det med efterlevnaden av eldningsförbudet?

– Vi har tyvärr fått en del samtal om att folk bryter mot det. Vare sig vi eller polisen har speciellt mycket tid att åka runt och släcka grillar och säga till folk. I förra veckan satte vi upp tydliga skyltar med information på svenska och engelska på de specifika platser vi fått tips om, säger Lars Lagebo.

Han vill även tipsa om att Röda Korset har tagit över samordningsansvaret för de frivilliga som vill hjälpa till vid de befintliga skogsbränderna.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

RäddningstjänstenSörmlandbrand
Relaterat