Fredrik Andersson (M) och Charlotte Prennfors (M) skriver ”låt oss som är engagerade i politiken i Vingåker därför kliva upp ur skyttegravarna och mötas i ingenmansland”.  FOTO: TT

Vingåkers skolor – tid för förändring

Debatt

Under julhelgen har skolorna och skolresultaten i Vingåker diskuterats både i Katrineholms-Kuriren och på sociala medier.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Tongångarna har varit förhållandevis hårda mellan S och VTL. Den debatten tänker vi inte lägga oss i, den får stå för representanterna för dessa partier. Alla partier är överens om att nuvarande situation med låga meritvärden, hög andel elever som inte uppnår gymnasiebehörighet och hög andel obehöriga lärare inte är en acceptabel situation.

Nya Moderaterna i Vingåker vill bland annat arbeta för följande åtgärder.

För det första är det av stor betydelse att tidiga insatser görs när man upptäcker att elever har svårigheter. Redan under de första två åren i grundskolan tror vi att våra lärare kan se mönster och varningstecken kring den enskilde elevens utveckling i basfärdigheterna läsning och matematik. Dessa basfärdigheter är så ofantligt fundamentala. Om man upptäcker att eleven har svårt med dessa grundläggande färdigheter så måste tidiga stödinsatser sättas in. Någonting är fel i systemet när i runda tal 25 procent av eleverna i årskurs sju kommer till högstadiet utan godkända betyg i matematik från tidigareskolan. Vi tror att lärarna gör fantastiska insatser men M vill att extra resurser i form av stödpersonal och kompetensutveckling av personal ska sättas in i ökad omfattning i de lägre årskurserna.

För det andra tror vi att lärarna behöver få en bättre arbetsro. Vi tror att lärare har valt sina yrken för att de vill undervisa. I dag utgör dock en ordinär lärartjänst mycket annat. Administrativa uppgifter som att fylla i statistik, sammanställa enkäter och liknande tar många timmar varje termin. Det sociala arbetet med elevsamtal, föräldrakontakter, möten med myndigheter, utvecklingssamtal, uppföljande utvecklingssamtal, elevkonflikter och liknande upptar för många en stor del av en helt vanlig arbetsvecka.

M vill arbeta för att vi på våra skolor ska anställa lärarassistenter eller, i brist på ett bättre ord, heltidsmentorer. Dessa skulle vara tillsvidareanställda personer som enbart sköter de ovan nämnda uppgifterna. Det fungerar inte att ta in ”praktikanter” under en begränsad tid då detta handlar om att bygga långvariga relationer med eleverna och att etablera goda kontakter med föräldrarna. M är övertygade om att rena undervisningstjänster dessutom kommer att locka behöriga lärare till kommunen. En sådan åtgärd skulle alltså kunna innebära ökad kvalitet på undervisningen samtidigt som vi ökar andelen behöriga lärare. Låt lärarna göra det de är bäst på, att undervisa!

Vi i Nya Moderaterna i Vingåker har förstås fler förslag på vad som bör göras för att förbättra kvaliteten på våra skolor. Vi kan inte göra allt på en gång men vi måste börja någonstans och vi måste börja nu. Nu tänker säkert någon i termer som ”valfläsk” och ”röstfiske”. Det må så vara, men det här är ett seriöst försök att presentera vad vi i Nya Moderaterna vill göra inom skolan och konkreta förslag som visar på att vi anser att Vingåker kan bättre.

Det samtliga dessa åtgärder har gemensamt är att de kostar pengar. Vi är en liten kommun med begränsad budget. Vi har den budgetram vi har och kan inte trolla fram mer pengar. Om vi som ansvariga politiker i kommunen verkligen menar allvar med att skolan är viktig och att vi vill vända de negativa resultaten kommer det att bli nödvändigt med omfördelningar från andra områden av kommunens verksamhet och att vi verkligen fokuserar på våra kärnuppgifter. Här krävs dialog och samarbete mellan partierna och förvaltningarna på en nivå som vi kanske hittills inte har haft i alla lägen.

Låt oss som är engagerade i politiken i Vingåker därför kliva upp ur skyttegravarna och mötas i ingenmansland – tillsammans och i samförstånd kan vi skapa en riktigt bra skola för våra barn och ungdomar.

Fredrik Andersson (M) Första kandidat till BoU mandatperioden 2018-2022 Charlotte Prennfors (M) Oppositionsråd

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Vingåkerskola
Relaterat