Landsbygdspartiet vill arbeta för dem som bor på landsbygden och för att hela landet ska brukas. Foto:

Vi behöver ett landsbygdsparti för att hålla ihop landet

Debatt

2018 går Härjedalspartiet till val som Landsbygdspartiet. Vårt arbete i kommunpolitiken fortsätter tills dess som Härjedalspartiet. Landsbygdspartiet, (Landsbygdspartiet oberoende LPo), arbetar för oss som bor på landsbygden och för att hela landet ska brukas.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Att vara en del av det ger möjligheter till samarbete och politiskt agerande på riksnivå. Som Landsbygdspartiet kan vi ta lokala intressefrågor till nationell nivå. Vi ser även möjligheterna att lyfta fram norrlandsperspektiven i rikspolitiken. Genom att bli en del av Landsbygdspartiet kan vi som lokalt parti medverka till att ta landsbygden in i riksdagen och göra landsbygdens röst hörd där.

Landsbygdspartiet vill – liksom Härjedalspartiet – att statlig mark ska förvaltas i en lokal förvaltningsorganisation på demokratiska grunder av de som bor i området.

Landsbygdspartiets vill – liksom Härjedalspartiet – kartlägga utmarksbetet i skog och fjäll som en utgångspunkt för hållbar näringsutveckling. Utmarksbetet uppskattas till ett värde av 90 miljoner kronor per år i Härjedalen.

Landsbygdspartiet vill – liksom Härjedalspartiet – ta fram fakta och sanningen om historiska mark- och brukanderättigheter och statens agerande i norra Sverige i dessa frågor.

Landsbygdspartiet vill – liksom Härjedalspartiet – avveckla etniskt baserad myndighetsutövning.

Vi behöver ett landsbygdsparti i riksdagen för en hållbar landsbygdspolitik - och för att hålla ihop Sverige.

Olle Larsson

P-A Tapper

Nils-Olof Friberg

Pär-Åke Eriksson

Härjedalspartiet och medlemmar i Landsbygdspartiet.

Läs mer om dessa ämnen

DebattLandsbygdPolitiklandsbygdsutveckling