Moderaterna vill utöka elevers skoldagar med en timme per dag, en satsning på över två miljarder kronor. Foto:

Vi är beredda att ta tag i skolans utmaningar

SLUTREPLIK

Nej Anna Ekström (S). (KK180815 "Moderaternas skolpolitik är nedskärningar och ökad lärarbrist"). Mer av Socialdemokraternas skolpolitik är inte lösningen på skolans utmaningar.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Facit efter Socialdemokraternas regeringstid är en ökad otrygghet i skolorna, en rekordstor lärarbrist och att nästan en femtedel av grundskoleeleverna aldrig ens får chansen att påbörja gymnasiet. Regeringen saknar förslag på att lösa skolans verkliga problem.

Mer av det som inte fungerar är inte lösningen.

Föräldrar ska lita på att skolan ger deras barn de bästa förutsättningarna. Skolan ska fungera som språngbräda till att förverkliga framtidsdrömmar för alla elever. Därför klingar Anna Ekströms och Socialdemokraternas prat om likvärdighet falskt. Likvärdigheten – sett till andelen elever som inte klarar grundskolan – minskar. Förra året lämnade nära var femte grundskolelev nian utan att vara behörig till gymnasiet. Det är den högsta noteringen någonsin. Det är lika mycket ett svek som bevis på att Socialdemokraterna inte har förslagen för att vända utvecklingen.

Nu krävs en ny regering som tar tag i skolans utmaningar. Det är vi beredda att göra. Vårt löfte är en skola som möjliggör en hoppfull framtid för alla barn och elever. Därför ger Moderaterna tre vallöften för en bättre grundskola:

Moderaterna vill utöka elevers skoldagar med en timme per dag, med start i lågstadiet. Denna satsning på över två miljarder kronor innebär att Sverige kommer att nå upp till OECD-genomsnittet i undervisningstid. Tre av fem nya undervisningstimmar ska vikas till svenska och matematik, de ämnen som gör att allt för många elever misslyckas med grundskolan. Samtidigt vill vi införa lärarassistenter för att lärare ska kunna lägga mer tid på undervisning och mindre tid på administration.

Moderaterna vill att obligatorisk läxhjälp införs, det vill säga en skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årskurs fyra till nio. Moderaterna vill också utöka lovskolan och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs sex till årskurs nio.

Moderaterna vill införa en obligatorisk språkförskola på 15 timmar per vecka för alla barn till nyanlända från tre års ålder. För barn till föräldrar som är beroende av försörjningsstöd eller är arbetslösa vill vi också utöka antalet timmar i förskolan till 30 timmar i veckan.

Skolan ska vara som starkast där den behövs som mest. Att nästan var femte grundskoleelev inte ens får chansen att studera vidare på gymnasiet är därför ett allvarligt misslyckande. Det måste få ett slut.

Erik Bengtzboe (M)

Utbildningspolitisk talesperson

Lars Härnström (M)

Kommunalråd, Katrineholms kommun

Läs mer om dessa ämnen

Debatt