Vård för pengarna ifrågasätter demokratin

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Nu prövas demokratin i världen och den ifrågasatts också i landstinget. Vid fullmäktigemötet framförde Carl-Gustaf Wennerholm, VfP, att sjukvården bör brytas loss i en egen organisation utan politisk styrning. Det han förespråkar att medborgarna skickar sina skattepengar till de anställda i sjukvården som sedan fritt förfogar över dessa.

En sjukvård utan politisk styrning innebär att ingen längre kan utkrävas ansvar för hur skattepengar hanteras eller hur vården utförs. Medborgarna lämnas utan insyn och utan möjlighet att rösta för andra alternativ. Om VfP genom Carl-Gustaf Wennerholm får majoritet i landstinget riskerar sörmlänningarna att mista möjligheten att genom insyn och information kräva ansvar av utförarna av sjukvården. Detta var inte första gången och säkert inte sista som företrädare för VfP utrycker sitt förakt för medborgarnas och patienternas möjligheter att styra över inriktningen på sjukvården i Sörmland.

Christine Gilljam (S)

En sjukvård utan politisk styrning innebär att ingen längre kan utkrävas ansvar för hur skattepengar hanteras, skriver Christine Gilljam (S). Foto:

Läs mer om dessa ämnen

Insändare