Den 28 mars visades skisser på en ny skola på Norr upp för pressen. Foto:

Två nya skolor, nya förskolor och fler pedagoger

Debatt

Två nya skolor, minst 20 nya avdelningar i förskolan och hårt arbete med rekrytering av pedagogisk personal, det är några av de viktiga satsningar som vi socialdemokrater i Katrineholm vill genomföra.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Katrineholms kommun är inne i en kraftig tillväxt och skolresultaten måste bli bättre, därför behövs rejäla satsningar på förskola och skola. Vi måste bygga nytt och bygga ut för att kunna erbjuda goda lärmiljöer för kommunens barn och ungdomar. Satsningar i välfärden går alltid före sänkta skatter.

Kunskap gör Katrineholm starkare. Våra skolor är viktiga i vårt samhällsbygge. Skolresultaten i Katrineholm har vänt upp, men behöver bli ännu bättre. Att ge alla barn en bra start är den viktigaste investeringen i framtiden som finns. Därför går barn och ungdomar före sänkta skatter.

Kunskap ska sättas i första rummet. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag. Bra studieresultat kommer av hårt arbete och motivation att lära.

Den största utmaningen för förskolorna och skolorna i Katrineholm är kompetensförsörjningen. Pedagoger, rektorer och annan personal är skolans viktigaste resurs. De ska vägleda våra barn till att bli kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Samtidigt vet vi att det kommer att saknas tiotusentals utbildade pedagoger i Sverige de kommande åren. Fler utbildningsplatser och fler vägar in i läraryrket mildrar problemet, men kommer inte att helt lösa det. Det är därför viktigt att Katrineholm är en attraktiv arbetsgivare, där man vill arbeta och stannar kvar. Samtidigt måste vi få in människor med andra kompetenser som kan avlasta pedagoger.

Mindre grupper och klasser ger studiero och eleven mer tid med sin lärare. Genom att bygga två nya skolor ökar vi antalet klassrum och möjliggör för mindre grupper. Befintliga skolor kommer att behöva byggas ut samt rustas så de motsvarar de krav som undervisningen ställer. Utemiljön behöver förbättras och tryggheten öka.

Vi ska bygga minst 20 nya förskoleavdelningar och anställa fler förskollärare och barnskötare. Så kan vi få plats och utrymme för att minska barngrupperna även när kommunen fortsätter växa. Mindre barngrupper är särskilt viktigt för de allra yngsta barnen.

Johan Söderberg (S)

Ordförande i bildningsnämnden

Läs mer om dessa ämnen

Debatt