Sveriges lustgård eller gigantisk kycklingfabrik?

Debatt

Julita, har ett gott rykte. Var jag än talar om byn får många något drömskt i blicken.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Otaliga har besökt Nordiska museet för att lära sig mera om äpplen och blommor eller för att låta de yngre hänga med Pettson & Findus. Otaliga har också njutit av Myllymäkis måltider. Många har funnit fritids- eller heltidsboende här. Sjön Aspen med sitt rena vatten är en vida berömd och litterärt beskriven. Sörmlandsleden, ridturer och cykelleder ger nya perspektiv på livet för många.

Att den Kvinnliga medborgarskolan låg här är vida känt och utställningen på Rosenhane om deras banbrytande idéer gällande jordbruk, djurskötsel och kultur lockar hit många besökare. Musikteaterföreställningen O’ Foglastad sågs av tusentals mellan 1998-2006. Kommunen, företaget STUA och många fler arbetar ambitiöst för att locka fler besökare till Sörmlands unika upplevelser.

Nu kan allt detta snart vara ett minne blott om en planerad kycklinguppfödningsindustri av gigantiska mått får tillstånd att etablera sig här. Näringslivskontoret har tillsammans med Gimmersta säteri erbjudit den danska kycklingkoncernen Elanus att etablera sig i Julita. Över en halv miljon kycklingar skall snabbuppfödas så att de efter 7 veckor kan köras till slakt hos Kronfågel i Valla.

Kycklingindustrins negativa effekter för bygden:

1) Stark lukt

Enligt planerna skall gödsel spridas på en areal av 2 200 hektar, det vill säga 22 kilometer gånger 22 kilometer! Översatt till fotbollsplan motsvarar det över 3000 Öljevi! Gödslet ska spridas under våren och sommaren och lukten är knäckande. Den danska västkusten hade tidigare otaliga krogar och hotell. Nu har stanken från svin- och kycklingindustrin tagit död på besöksnäringen. Vid informationsmötet i Julita ville vi veta vilka områden gödslet skulle spridas men enligt Elanus advokat var det hemligstämplat!

2) Gift i markerna

Dessa kycklingar ges i förebyggande syfte antibiotika av typen Koccidiostatika.Hälsoriskerna är omtvistade. Oberoende forskare varnar för följder för människor och natur. Antibiotikan hamnar i våra marker och vattendrag. Ingen vet om de långsiktiga följderna.

3) Minskade grundvattennivåer

Vi får inte bevattna trädgårdar, inte tvätta bilar men med Elanus etablering finns det en överhängande risk för omfattande vattenbrist. Enkel matematik säger att deras förbrukning på ca 16 500 m3 per år för själva kycklingarna samt rengöring med av den 22 500 kvadratmeter stora anläggningen 7 gånger per år får stora konsekvenser. Öljarens volym på 260 000 m3 och vattennivån i våra brunnar kommer att påverkas. I dag är Öljaren cirka en meter lägre än normalt.

Kommunen har fått ca 5 miljoner till ett projekt att på prov rena en liten bit av sjön. Vet den ena handen vad den andra gör?

4) Tung trafik dygnet runt på Lustgårdens grusvägar?

Det beräknade dagliga antalet lastbilar med kycklingar har sagts vara 780 per år. Företaget ger ingen uppskattning om antalet andra fordon, byggmaterial, fodertransporter, veterinärbesök, personaltransporter m.m. Inte heller sägs något om antalet traktortimmar vid gödselspridandet på 2 200 hektar, dag som natt, vardag som helg . Följden blir stora avgasutsläpp och störande buller. Trafiken till anläggningen skall gå på väg 596, från Katrineholm via Gropptorp. Vägen är smal och krokig och under vinter full av tjälskador. Man vågar inte tänka på vad kan hända i mötet mellan en skolbuss och kycklingtransport.

5) Djurskyddsaspekten

Svensk fågel framhåller att de svenska kycklingarna har det mycket bättre än i andra länder. Säkerligen är det så men föreställ er 20–25 kycklingar som blir stora efter någon vecka- på en kvadratmeter, snabbt gödda till bristningsgränsen med importerad och giftimpregnerad soja som gör deras ben så svaga att de får svårt att bära sin kropp. Vid full slaktvikt pressas de in i orimligt trånga burar för att transporteras till slakten i Valla. Där hängs de levande i fötterna för att sedan glida mot den barmhärtiga döden i strömförande vätska.

6) Arbetstillfällen

Angående arbetstillfällen så kommer själva anläggningen ge 2-3 arbetstillfällen enligt Elanus. Vi måsta ställa oss frågan, vilken sorts Katrineholm och Julita vill vi leva i?

Tuomo Haapala i Julita

Toumo Haapala är inte speciellt förtjust i planerna på Elanus etablering i Julita. Foto:

Läs mer om dessa ämnen

julitaNäringsliv