Christina Gunnarsson är besviken över landstinget hantering av årets influensavaccin, men smittskyddsläkare Helena Hervius Askling försäkrar att landstinget är ytterst måna om att skydda alla riskgrupper mot att drabbas av svår influensasjukdom. Foto:

Smart snålskjutskalkyl att minska antalet vaccindoser?

INSÄNDARE

12 november 2018 fick jag som pensionär en inbjudan om gratis influensavaccination av Sörmlands landsting. En vecka efter vaccinationsstarten!

Vaccinet skyddar mot tre virusstammar.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Nu finns också ett vaccin med fyra virusstammar. Landstinget motiverar sitt val (tre stammar) med att det redan finns en bra immunitet i länet då många insjuknade förra året...

Med liknande influensahistorik har Västmanlands landsting i stället valt vaccinet med fyra virusstammar för sina innevånare. I god tid innan vaccineringsstarten, 6 november, fick pensionärerna personlig inbjudan till sin kostnadsfria vaccinationen.

Jag har inte möjlighet att ta mig över länsgränsen som många gör. Jag undersökte istället de privata alternativen i Eskilstuna. Prisskillnaden mellan de aktuella vaccinerna var under 100 kronor ut till patient. Jag valde att vaccinera mig privat med fyrstamsvaccinet för 190 kronor.

Om man är pensionär och/eller befinner sig i en riskgrupp är man van att få ta ansvar. Varför fick vi inte den möjligheten?

Mellanskillnaden hade säkert många av oss kunnat betala, trots begränsade ekonomiska omständigheter.

Vad gäller Sörmlands landstings agerande är jag förstummad och känner en stor besvikelse.

Christina Gunnarsson

Pensionär och diabetiker

SVAR DIREKT:

Vaccindoserna är flera tusen fler än förra året

Jag håller helt med dig om att upphandling av vaccin och vaccinrekommendationer borde ske nationellt. Jag driver den frågan på olika sätt i samarbete med flera myndigheter. Vad gäller vacciner till barn så blir det snart verklighet. 

Vad gäller influensa så är det inte sannolikt att vi drabbas av den influensavirusstam som ingår i det fyrvalenta vaccinet, och därför behövs den inte i årets vaccin. Den bedömningen är vi överens om i Sverige även om de flesta landsting av olika skäl bestämde sig för att redan i år även ha med en extra vaccinstam.

Detta kommer också bli aktuellt för Sörmland framöver när det behövs. Även Norge gjorde samma bedömning som vi i Sörmland och valde det trevalenta vaccinet.  

Avseende antal vaccindoser har vi hittills i år köpt in 38 000 doser vilket är flera tusen fler än förra året.

Jag kan försäkra dig om att landstinget i Sörmland och jag som smittskyddsläkare är ytterst måna om att skydda alla de som är riskgrupper mot att drabbas av svår influensasjukdom.

Helena Hervius Askling

Smittskyddsläkare Sörmland.

Läs mer om dessa ämnen

Insändare