Att ha webbaserade möten är ett sätt för småföretagare att minska miljöpåverkan. FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Småföretagare måste värna miljön – även på jobbet

Debatt

Högkonjunkturen fortsätter att gynna landets företagare. Svenskt Näringslivs senaste rapport tyder på fortsatt goda tider, och konjunkturinstitutet spår rent av en ännu starkare konjunktur framöver.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Vismas Affärsbarometer, som tar tempen på landets småföretag, pekar i samma riktning. Enligt vårens undersökning tror exempelvis 32 procent av småföretagarna i Sörmland att deras inköp kommer att öka under hösten.

Tyvärr ökar även något som är mindre positivt. Enligt Statistiska centralbyråns Miljö­räkenskaper ökade Sveriges utsläpp av växthusgaser under samtliga fyra kvartal 2016. Detta trots att hushållens utsläpp minskade. Privatpersoner gör klimatsmartare val – men före­tagen är de som inte hänger med.

Tråkigt nog visar Affärs­barometern även en attitydförändring hos småföretagarna avseende miljöhänsyn. I höstas bröts en lång positiv trend av stigande miljömedvetenhet vid inköp till företaget. Färre än hälften angav då att de tog hänsyn till miljön när de handlade till företaget. Oroväckande nog var de ännu färre i vårens undersökning.

Enligt samma undersökning fortsätter avståndet mellan miljöhänsyn i privatlivet och i företaget att växa. Samma företagare som tar hänsyn till miljön vid privata inköp gör det nödvändigtvis inte vid inköp till företaget. 64 procent gör det privat, men bara 48 procent i arbetet.

Där är det tydligt att utvecklingen går åt fel håll.

99 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora. Därmed står de för en betydande del av näringslivets miljöpåverkan. En viktig bit i småföretagens miljöpussel är deras inköp. Att ta ansvar för dessa är ett av de enklaste sätten att belasta miljön mindre.

Högre kostnader anges ofta som skäl till att småföretagare inte tar mer hänsyn till miljön vid inköp till företaget. Som upphandlare av inköpsavtal åt tiotusentals företag har vi därför tre tips till småföretagare i Sörmland som vill minska sin negativa miljöpåverkan såväl som sina kostnader:

1. Storhandla. Transporter står för en betydande del av utsläppen. Genom att planera bättre och sätta långsiktiga planer för företagets förbrukning kan ni undvika små spontana inköp. Utöver vinsterna det innebär för miljön är det även bra för plånboken.

2. Digitalisera. Digitala brevlådor och e-fakturor förenklar arbetsdagen och värnar miljön. Webbmöten drar ner på både utsläpp och resekostnader. Den digitalt drivna delningsekonomin ger dessutom fler och fler möjligheter att låna sådant ni inte behöver äga, eller hyra ut det ni för stunden har för mycket av.

3. Gå samman. Det är lättare att ta ansvar för sina inköp om leverantören också prioriterar miljön. Men kom ihåg att ensam inte är stark, allra minst i en förhandling. Är ni många företag som ställer samma miljökrav kan ni öka trycket på leverantören att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster till rimliga priser.

Förhoppningsvis inser alla småföretagare i Sörmland att de är viktiga för landets miljöarbete. Genom smarta inköp kan vi tillsammans hjälpa till att minska utsläppen!

Henrik Salwén

Vd på Visma Advantage

Läs mer om dessa ämnen

DebattNäringsliv