Hans Averheim (VTL) är bekymrad när det gäller elever i årskurs 9 som inte har nått upp till kunskapskraven i alla ämnen.  FOTO: TT

Resultatnyckeltal för grundskoleelever

Debatt

Debatten från min sida gällde och gäller – Vingåkerselever i åk. 9 som INTE uppnått kunskapskraven i alla ämnen eller som INTE är behöriga till yrkesprogrammet på gymnasiet.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Debatten från min sida gällde och gäller också att majoritetskoalitionen i Vingåker INTE tar ansvar för denna katastrofsituation för dessa elever, genom att presentera en detaljerad plan för hur förvaltningen skall jobba med en förstärkt budget till just detta problem.

När KK skrev om Katrineholmselevernas resultat i grundskolerankingen hördes inget om detta i Vingåker angående vårt resultat. När KK skrev om Flens resultat i rankingen hade barn- och utbildningsnämnden i Vingåker haft sitt nämndmöte. På detta möte informerar inte ordföranden hur det gått för våra elever som slutat 9:an. Dessa siffror var alldeles färska och fanns tillgängliga. När man läser resultatet av rapporten så förstår jag delvis att majoriteten skäms och håller därmed tyst. Om man själv tar ansvar och går in och läser rapporten och jämför oss i Vingåker med landets samtliga kommuner så ser man att vi ligger som fjärde sist, eller tredje sist om det är nationella program eller yrkesprogram man sökt. Resultatet visar att majoriteten (51,5 procent) av alla Vingåkerselever i åk. 9 INTE uppnått kunskapskraven i alla ämnen, och (40,6 procent) av alla elever i åk. 9 INTE är behöriga till yrkesprogrammet.

Tendensen under de senaste sex åren med placeringar från plats 228 till 288, och nu 277 verkar inte ge ordföranden eller övriga majoritetsföreträdare i nämnden en tankeställare att här behöver vi göra en massiv insats som aldrig någonsin skådats i en svensk kommun. Detta är ytterst anmärkningsvärt. Fel, det är att abdikera och låta ungdomarna klara sig själv. Jag är oerhört bekymrad att ordföranden inte ens vill diskutera detta ämne på arbetsutskottet när jag lyfter tanken på ett systematiskt kvalitetsarbete för dessa ungdomar med goda exempel från annan kommun. Att här bör vi hantera vår situation med utgångspunkt på andra kommuners goda exempel med extremt starkt fokus på dessa elever. Men ett besparingsförslag på 6,8 miljoner kr i skolverksamheten klubbade majoriteten igenom.

Det man inte kan hantera, pratar man inte om utan hoppas att; Om någon opponerar sig så säger vi bara att budbäraren sprider lögner!

Det är detta jag pekar på, en avsaknad av att vilja lyfta problemet och ta diskussionen över partigränserna.

Frågans vikt är av den graden att ett extra möte med enbart grundskoleelevernas situation med en analys och framtagning av en skarp åtgärdsplan är av yttersta vikt.

Idag så är detta enorma problem invävt i Verksamhetsplanerna 2018 – 2019! Helt utan en åtgärdsplan.

Att vara tyst gagnar inte dessa ungdomar!

Hans Averheim Vice ordförande i BoU nämnden Vingåkerspartiet - VTL

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

VingåkerSkola
Relaterat