Stora investeringar görs i Katrineholms kommun, det nya äldreboendet Duvegården där det första spadtaget togs den 22 augusti, är en av dessa. Foto:

Räkna med stor skattehöjning

Debatt

Den 28 augusti hade vi kommunstyrelse och vid alla KS under mina snart 16 år har vi fått en ekonomisk redovisning över nämnderna, men icke denna gång fast jag begärde det och ekonomichefen och kommunchefen fanns på plats.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Dahlström hänvisade till att vi på nästa KS efter valet får en delårsrapport. Jag är övertygad om att vissa nämnder har rejäla underskott och det vill man inte redovisa innan valet. En skattehöjning är på väg redan detta år.

I december 2016 redovisade kommunchefen och ekonomichefen en sammanställning på 20 sidor om vad några av de investeringar som S/M majoriteten nu beslutat skulle ge för verkningar på den kommunala ekonomin år 2020. Mycket bra gjort men lyssnade man från S/M? Nej. Den redovisade kostnaderna 2020 för de stora investeringarna, ny brandstation, storskolan, ny skola på Norr, äldreboendet och parkeringsgaraget samt därtill nödvändig personal. Det blir en ökad driftkostnad på 184 miljoner kronor år 2020 och det motsvarar 3.36 kronor i skattehöjning eller att vi blir 4 100 invånare till. Hur sannolikt är det att vi nästa år ökar med cirka 3 300 invånare? Och tilläggas att detta gäller ovan nämnda investeringar på ca 780 miljoner, dessutom har man ytterligare investeringar så man hamnar på cirka 1,3 miljarder som ska lånas upp.

Om man då inte höjer skatten kommer följden bli som 2012 men betydligt allvarligare, uppsägning av personal och som ni säkert minns var det personal inom förskola, skola och äldreomsorg som blev uppsagda. Att vi ska bygga nytt äldreboende självklart, ett behov som funnits länge men ny storskola det är vi inte i behov av ännu, för oss i Liberalerna är det viktigast att vi har tillräckligt och duktig personal på skolorna men det kommer man inte ha råd med när hyran för skolan kommer bli cirka 20 miljoner mot i dag nästan 4 miljoner. Vi har också sagt nej till många andra investeringar som vi först kan genomföra när vi ser att vi kan göra det utan skattehöjningar.

En skattehöjning på 3,36 innebär för till exempel en pensionär med 15 000 i månaden cirka 500 kronor i skattehöjning, en undersköterska med 20 000, 670 kronor i månanden och för en lärare med 30 000, 1 000 kronor i månaden.

Avslutningsvis, Dahlström säger ofta att vi inte har några skulder det är inte sant! Till exempel ligger alla nuvarande verksamhetslokaler i en egen division i KFAB vilket vi äger och lånen är i dag 792 miljoner och fastigheterna är upplånade till taknocken 99 procent av bokfört värde ovan på detta kommer sedan lånen för investeringarna ovan.

Tänk på allt detta när ni lägger er röst på söndag.

Ewa Callhammar (L)

Oppositionsråd

Läs mer om dessa ämnen

Debatt