Just nu görs stora satsningar på 13 miljarder kronor per år på skolan, vilket är dubbelt så mycket som alliansregeringen gjorde på sina åtta år, skriver S. Foto:

Moderaternas skolpolitik är nedskärningar och ökad lärarbrist

REPLIK

Moderaterna påstår 3 augusti ("Vi kan inte vara nöjda med medelmåttiga resultat") att regeringen inte tar skolans problem på allvar.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Inget kunde vara mer fel. Just nu görs stora satsningar på 13 miljarder kronor per år på skolan, vilket är dubbelt så mycket som alliansregeringen gjorde på sina åtta år.

Det har bland annat lett till att 28 000 fler arbetar i skolan och att lärarlönerna har höjts. Svenska elevers kunskapsresultat ökar i alla internationella mätningar. Vi har utökat undervisningstiden, förlängt skolplikten och stärkt elevhälsan så att fler elever får stöd och hjälp i rätt tid.

Men mer behöver göras. Vi socialdemokrater vet att högre kunskapsresultat är beroende av att elever får undervisning av utbildade lärare.

På sikt vill vi ha fler undervisningstimmar, men att som Moderaterna göra lova fler timmar i ett läge där vi har en stor lärarbrist leder bara till mer undervisning av utslitna lärare eller outbildade vikarier.

Svensk skola behöver stora framtidsinvesteringar, stöd till de lärare vi har och satsningar för fler lärare – inte orealistiska löften och förvärrad lärarbrist.

Skolans just nu största utmaning stavas bristande likvärdighet. Där står (M) helt svarslösa. Partiet säger bland annat nej till:

• Skolkommissionens stora satsning om 6 miljarder per år för ökad likvärdighet i skolan

• Ett stopp för religiösa friskolor

• Att skolans bildningsuppdrag ska få gå före marknadens krav på obegränsade vinstuttag.

• En allsidig social sammansättning bland elever så att skolan blir en mötesplats

• Samverkan för bästa skola som lyfter skolor med stora utmaningar

Vi socialdemokrater vill fortsätta satsa på skolan, lärare och elever. Kunskaper är i fokus och skolan ska vara en bildningsinstitution.

Vi vill att skolpengen förändras så att resurser speglar de faktiska behov som eleven har. Vi vill förbjuda religiösa friskolor och sätta stopp för vinstjakten.

Vi vill säkra ordning och reda i klassrummet.

Sverige har haft en skola som gav både kunskapsresultat och jämlikhet i världsklass. Dit ska vi tillbaka. Vår skola är en mötesplats med kunskap och bildning i fokus, där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter. Så bygger vi ett starkare samhälle och tryggare Sverige.

Anna Ekström (S), skolpolitisk talesperson

Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot från Vingåker och ledamot i utbildningsutskottet

Läs mer om dessa ämnen

Debatt