Moderaterna satsar 500 miljoner på sörmländska vården

Debatt

Svar till Strandhäll (S) och Johansson (S) i KK 7/9

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

De senaste 10 åren har socialdemokraterna styrt den sörmländska sjukvården. Resultaten talar sitt tydliga språk. Vårdköerna har vuxit kraftigt och de senaste tre åren har överbeläggningarna slagit nya rekord. Aldrig har hyrpersonalen kostat så här mycket. Sörmland ligger i topp vad gäller sjukskrivningar bland medarbetare, och i botten när det gäller läkartätheten. Bara hittills i år har 252 personer behövt vänta längre än 10 timmar på akuten på Kullbergska.

Vi har hört de socialdemokratiska satsningarna förut. Förut var det ”Affärsplan för Sverige”, nu är det ”Generalplan”. Avsikten är att vi ska bli imponerade. Men av en välkänd anledning så berättar de inget om innehållet – bara att de tänker göra en plan. Det dunkelt sagda är ofta det dunkelt tänkta.

Moderaterna har presenterat tydliga och genomarbetade förslag som de facto har fungerat. Vi föreslår en tredubblad kömiljard, som bara den kan ge lika mycket som socialdemokraterna vill satsa – nämligen 90 miljoner. Därutöver höjer vi det generella statsbidragen till landstingen som ger Sörmland 268 miljoner. Utöver det föreslår vi riktade statsbidrag för bl.a. cancervården om ytterligare 147 miljoner – totalt över 500 miljoner kr till Landstinget Sörmland.

Din röst spelar roll. Moderat-styrda landsting har hälften så många patienter i vårdkö per capita, jämför med socialdemokratiskt styrda. Blåa landsting är bättre arbetsgivare och har bara hälften så höga kostnader för hyrpersonal per capita som röda landsting har. Men för att få en bättre sjukvård så måste du som väljare göra något. Gör det senast på söndag.

Magnus Leivik (M)

Toppkandidat till Landstinget Sörmland

Läs mer om dessa ämnen

Debatt