Der var fullt i bänkarna när det hölls ett informationsmöte om vargar i Floda sockenstuga nyligen.  FOTO: CECILIA TUOHY

”Kan inte låta detta passera”

Debatt

Efter informationsmötet i Floda sockenstuga på onsdagskvällen den 4 oktober, kan jag inte stillatigande låta detta bara passera.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Det förefaller, som länsstyrelsens anställda, Naturvårdsverkets förlängda arm, verkligen förespråkar en utökad vargpopulation i D-län. Att det finns minst två vargvalpar i trakten av Bie är väl oomtvistat, dessutom svarta, vill man från länsstyrelsen inte tillstå. Svarta finns bara i Nordamerika, men kanske har det lyckats för någon, att simma hit, för på annat sätt kan den ju inte komma hit?! För mig verkade det som, att de allra flesta inte vill ha några vargar alls här i D-län, bland annat de cirka 600 fårägarna, som förfasar sig över den situation som redan är och kommer att förvärras över tid, om man från länsstyrelsen sida inte sätter stopp för vargetableringar i länet.

Hur det är möjligt, att såväl Naturvårdsverket och länsstyrelsen kan handla tvärs emot taget riksdagsbeslut, detta visar ju om något, hur lite vi medborgare har inflytande på våra anställda.

Förr var det ju så att djurägare skulle stängsla så tamdjuren inte kom ut från sina betesmarker, men nu ska vi stängsla så inte statens kommer in i tamdjursfållor. Om inte det är egendomligt förhållande så säg. Bidragen för detta ändamål är så små att de inte på långt när täcker de verkliga kostnaderna och i dagsläget är de så gott som slut.

Har länsstyrelsen verkligen fått direktiv från Naturvårdsverket att vargstammen skall utökas? Om så är fallet redogör då för det och var det finns att läsa. Länsstyrelsen har i detta läge, som vi nu har, full rätt att utverka skyddsjakt, på i alla fall de valpar som finns på bilderna. Det totalantal vargar, som riksdagen beslutat om, är för länge sedan överskridet.

Jag anser att det möjligt för både fårägarna och LRF att söka samarbete med den jägarorganisation som satt ner foten för i första hand, en vidareetablering av varg i vårt land. Man har ju även som enskild person möjlighet, att stödja denna organisation.

En mötesdeltagare

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandVarg
Relaterat

Mest delat denna vecka