Hemtjänsten jobbar med bättre planering

Insändarsvar

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Svar på insändare om hemtjänsten, den 14/3

I en insändare skriver May Mattson att hon och hennes man är mycket nöjda med den hjälp hemtjänstens personal ger. Roligt att ni överlag är nöjda med omsorgen. Vård- och omsorgsförvaltningen är stolta över alla duktiga medarbetare.

Som insändarskribeten skriver finns det behov av att förbättra hemtjänsten gällande bland annat punktlighet och arbetsmiljö. Detta är viktigt och det pågår ett förbättringsarbete inom hemtjänsten för att utveckla insatserna och för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Hemtjänstens arbetar med att förbättra planeringen av insatser och medarbetarnas schemaläggning för att alla brukare ska få den hjälp som de har rätt till. Ibland händer det dock saker som gör att planeringen förändras under dagen. Det kan till exempel vara om någon medarbetare blir sjuk. Kan inte en insats utföras vid en viss tidpunkt ska hemtjänsten meddela detta till brukaren och utföra insatsen senare. I detta utvecklingsarbete ingår att se till att tiden för att utföra en insats är anpassad utifrån brukarens behov och att det restiderna är rimliga så att medarbetarna hinner förflytta sig mellan brukarna. Ingen medarbetare ska heller vara schemalagd så att hen ska vara hos två brukare samtidigt. Att förändringar i insatserna ska anmälas två dagar innan är just för att få till planeringen så att alla får insatserna.

Förbättringen av planeringen är en del i att utveckla arbetsmiljön för medarbetarna i hemtjänsten. Medarbetarna ska hinna utföra insatserna och de ska självklart hinna gå på toaletten.

Katrineholms kommun har fritt val av hemtjänst vilket innebär att kommunens hemtjänst och privata företag utför hemtjänst på samma villkor. Utförarna får därför ersättning för den tid som de tillbringar hos brukarna. Om insatserna tar längre tid att utföra får också verksamheterna mer betalt. I hemtjänstens ersättning ingår bland annat ersättning för personalkostnader, restid, bilar, lokaler, tid för dokumentation och möten.

Hemtjänsten är en komplex verksamhet som håller på att förändras. För att medarbetarna inte ska behöva stressa och inte behöva arbeta övertid har antalet anställda i hemtjänsten ökat det senaste året och det pågår just nu rekrytering av timvikarier.

Susanne Sallami

Avdelningschef för utföraravdelningen

Katrineholms kommun

Läs mer om dessa ämnen

Insändare