Företagshälsovården måste komma in tidigt för att bryta den höga sjukfrånvaron, skriver Robert Skoglund (S).

Har M någon vision för Vingåker?

REPLIK

Replik på ”Var ska S ta pengarna ifrån för att finansiera vallöften?” (KK 180906).

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Med mörka penseldrag målas en bild upp av Vingåker i kris och i fritt fall av Charlotte Prennfors (M) och Irene Sandqvist (M). Dom undrar hur vi skall finansiera vår budget 2019?

Moderaterna i Vingåker har en hög svansföring med budskap som inte alltid överensstämmer med verkligheten. Dom pratar om satsningar man vill göra inom skola och omsorg. Assistenter till lärare och nu senast vill man efter ett möte med anställda lova fler anställda med bättre villkor.

Hur detta skall genomföras lämnas vi dock utan svar.

Men vi vet att Charlotte sa i tidningen 15 juni i år att man ansåg att kommunen lever över sina tillgångar och behöver därför göra åtstramningar.

Som ett brev på posten kom hon med ett förslag om nedskärningar om tre procent i samtliga nämnder. Det skulle betyder 16.8 miljoner kronor mindre till verksamheterna. Sen skall ju där läggas till den föreslagna skattesänkningen på tre procent.

Vilket skulle ytterligare minska nämndernas budget med 1.5 miljoner kronor.

Totalt sett skulle alla verksamheter i kommunen få drygt 18 miljoner mindre med moderaternas budgetförslag.

Moderaterna påstår att vi har ”sparat in på det mesta inom hemtjänsten”. Det låter märkligt tycker jag eftersom vi har ökat budgeten med drygt 4, 6 miljoner kronor under denna mandatperiod. Vilket har lagts på en utökad bemanning. Vi satsar nu pengar i ombyggnation av hemtjänstens lokaler så att lokalerna anpassas efter dagens behov.

Nya omklädningsrum, nya klädskåp och en ny matsal. Vi investerar i elcyklar och fler bilar. En ny carport har byggts. Vi inför nyckelfria lås. Ja ett axplock av satsningar vi tänker oss göra och gjort.

Charlotte antyder att många får avslag på sin ansökan till äldreboendet. Då skulle jag vilja fråga Charlotte, hur många är det och på vilka grunder avslås det då i så fall? Du kan ju fråga Irene som är vice ordförande i nämnden.

Sen håller jag med om en sak som moderaterna skriver. Sjukfrånvaron är alldeles för hög inom vissa områden.

Här behöver vi ett tydligt fokus på att minska dessa. Det är viktigt att varje medarbetare får känna att man behövs och är viktig.

Man skall snabbt få ett samtal av sin chef för att ta reda på vad vi som arbetsgivare kan göra.

Företagshälsovården måste tidigt komma in i processen med stöd och hjälp. Här har vi ett jobb att göra framöver med arbetsmiljön i fokus.

Den största utmaning vi har idag är att hitta personal, rätt personal. Det är brist på snart samtliga professioner inom vård och omsorg.

Detta får till följd att vi blir alltmer beroende av vikarier, inhyrd personal och som i sin tur sliter allt hårdare på vår ordinarie personal.

Denna nedåtgående spiral måste vi bryta. Men inte med moderatpolitik, med neddragningar och skattesänkningar.

Robert Skoglund (S)

Vingåker

Läs mer om dessa ämnen

Debatt