”Ett ö​desval för Fastighets medlemmar”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

I flera av Fastighetsanställdas Förbunds och övriga LO-förbunds branscher är otrygga anställningar tyvärr normen idag. Den anställningsformen fungerar inte för vanligt folk. Den passar bara en arbetsgivare som vill ta den genaste vägen.

För Fastighets medlemmar betyder den osäker tillvaro, det blir svårt att få vardagen att gå ihop. Att hinna med förskoletiderna, att få vara hemma när barnen är lediga, att överhuvudtaget inte veta var när och om man får ha ett jobb eller behålla det ger inte människor den tillit som skapar ett gott samhälle.

Allmän visstid, delade turer, påtvingad deltid, sms-anställningar, hyvling, allt är otyg som politiken kan stoppa eller släppa lös ännu mer. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter gör något åt de otrygga anställningarna, men det skadar inte att även politiken tar sitt ansvar och återställer anställningstryggheten.Vi står nu inför ett ödesval.

Med borgerlig politik blir det inte bättre, det blir värre. Varken Jimmie Åkesson eller Ulf Kristersson är intresserade av en offentligt styrd och finansierad välfärd. De bryr sig inte om att marknaden styr bostadsbyggandet och de har visat att de har en tydlig agenda för att fortsätta försvaga LAS, återigen skrota arbetslivsinstitutet och återigen avskaffa avdragsrätten för fackavgiften.

Vi i Fastighets sitter inte stilla och är oroliga. Oavsett om det politiska läget i Sverige är osäkert eller inte så försöker vi fokusera på vad som är viktigt.

Den 9 september röstar vi om Sveriges framtid. Vi röstar om välfärden ska förstärkas eller försvagas.

Vi röstar om den kollektiva kraften i samhället är starkare än den individuella.

Och vi röstar om framtiden för fackföreningsrörelsen, för vi vet att vi kommer att bli utmanade. 

Det här pratar vi om på jobbet. Vid fikat, i lunchrummet, på varje plats där det finns möjlighet. Chansen att höra en arbetskamrat samtala om politik är en demokratisk grundsten.

Patrik Hellström

Västerås, förbundsstyrelseledamot Fastighets

Magnus Pettersson

förbundsordförande Fastighets​​​​​

Läs mer om dessa ämnen

LODebattVal 2018