Drygt 4 000 katrineholmare saknar en nära vän och regeringen måste sluta blunda för den ofrivilliga ensamhetens risker, skriver KD. Foto:

Dags att bryta den svenska ensamheten

DEBATT

Tretton procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst (SCB). I Katrineholms kommun bor då ungefär 4 400 personer som saknar en nära vän.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Var tredje person över 85 år uppgav att de är ensamma och var sjätte att de var socialt isolerade. Därtill har antalet deltagare på en begravningsgudstjänst halverats sen 1990. Allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande.

Forskning av Professor Peter Strang vid Karolinska Institutet visar att ofrivillig ensamhet ökar risken för hjärtinfarkt, stroke, demens och depression. Ofrivillig ensamhet anses vara en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning.

Vi måste sluta blunda för ensamheten och dess konsekvenser. Kristdemokraterna har förslag på flera åtgärder för att bekämpa den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap:

• Råd bot på äldreboendebristen. Ge fler äldre möjlighet att flytta till ett boende med gemenskapsmöjligheter. Vi vill höja investeringsstödet för äldreboenden. Fördela en äldreboendemiljard till de kommuner som ordnar plats i tid och höjda viten för de som inte gör det.

• Låt sociala behov tydligare blir en del av biståndsbedömningen vid beslut om äldreboendeplats. Fler kommuner bör använda möjligheterna som finns i Socialtjänstlagen redan idag. Samtidigt vill vi ändra lagen, så att det tydligare framgår att sociala behov utgör grund för att bli tilldelad plats.

• Skriv ut social aktivitet på recept. Likt dagens recept på fysiska aktivitet. Ett nära samarbete med civilsamhällets organisationer kan ge fler möjlighet att bygga meningsfulla sociala nätverk.

• Inför ett pilotprojekt med så kallade sociala lotsar. Låt frivilliga som i sina jobb naturligt träffar människor, t ex kaféägare eller frisörer vara uppmärksamma på om deras kunder är i behov av sociala kontakter och hjälpa dem som vill med kontakt till civilsamhällets organisationer, kommunen eller vården.

• Låt ensamhetsfrågorna finnas i en ministerportfölj och ”gemenskapssäkra” alla politiska förslag på motsvarande sätt som idag gäller miljökonsekvenser.

Ensamhetsproblematiken kan inte vänta – nästa regering måste med kraft göra något åt den. Kristdemokraterna behövs i den regeringen.

Kristdemokraterna

Jakob Forssmed, Vice Partiledare

Pia Steensland, Riksdagskandidat och Forskare

Joha Frondelius, gruppledare Katrineholm

Läs mer om dessa ämnen

Debatt