Om Socialdemokraterna får bilda regering så kommer hälso- och sjukvården i Sörmland få ett extra tillskott på mer än 90 miljoner per år för att komma tillrätta med köproblematiken, skriver Annika Strandhäll (S) och Monica Johansson (S). Foto:

90 nya miljoner och en generalplan för vård i tid

Debatt

I hela landet är det problem med bristande tillgänglighet och stängda vårdplatser och detsamma gäller i Sörmland.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Den bristande tillgängligheten beror på flera olika saker. En orsak är att vi har både en växande och en åldrande befolkning som behöver allt mer vård. I Sörmland är det i dag över 2 100 fler invånare som är 75 år och äldre jämfört med 2014. Dessutom kan vi i dag göra allt mer och bota och lindra fler sjukdomar. Det är i grunden fantastiskt, men kräver också mer av vården. Tack vare de satsningar regeringen och landstinget har gjort, 2014 fick Sörmland 93,5 miljoner kronor i statsbidrag och i år har Sörmland fått 309 miljoner, har den sörmländska hälso- och sjukvården 500 fler medarbetare nu jämfört med 2014. Men vi kan se att vi måste arbeta ännu mer med att öka med att rekrytera, öka tillgängligheten och utveckla vården.

Om vi jämför Sörmlands tillgänglighet utifrån den så kallade vårdgarantin så är Sörmland bättre än rikssnittet på tre av fyra områden. Det område Sörmland är sämre än rikssnittet är ”Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar”. Det är detta som Socialdemokraternas förslag om en generalplan ska adressera.

Vi socialdemokrater ser de problem som finns och vi väljer alltid att investera i välfärden före stora skattesänkningar. Nu behövs inte tillfälliga lösningar som friserar statistiken och stressar personalen ännu mer som moderaternas så kallade kömiljard gjorde.

Om Socialdemokraterna får bilda regering så kommer hälso- och sjukvården i Sörmland få ett extra tillskott på mer än 90 miljoner per år för att komma tillrätta med köproblematiken. Det är tre gånger mer än vad Moderaterna föreslår i sin satsning.

För den sörmländska hälso- och sjukvården är det av största vikt att vi har en regering som investerar i välfärden och inte sänker skatten för de som redan har.

Annika Strandhäll (S)

Socialminister

Monica Johansson (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

Läs mer om dessa ämnen

Debatt