Företag har svårt att hitta arbetskraft

Debatt
Som regionchef pratar jag ständigt med företagare, en sak är återkommande. Företagare måste kämpa för att hitta personer med rätt kompetens och rätt erfarenheter när de ska anställa.

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Detta bekräftas i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. 56 procent av företagen i länet uppger att det är mycket svårt eller ganska svårt att hitta personer med rätt kompetens när de ska anställda. Konsekvensen blir att företaget får tacka nej till order, planerad expansion uteblir eller så får de dra ner på produktion.

Överlag är det svårare att tillsätta tjänster där det är krav på högre utbildning än tjänster med krav på kortare utbildning. Det är emellertid oroväckande att 29 procent av företagen som ska rekrytera personer utan några särskilda utbildningskrav uppger att det är svårt att hitta någon att anställa.

Utöver yrkeskunskap söker företagen efter personer som är ansvarstagande, pålitliga och kan arbete självständigt, egenskaper som inte alltid är så lätt att verifiera utifrån ett CV. Det är därför inte förvånande att den vanligaste kanalen företagen söker och sedan anställer nya medarbetare genom är sina kontakter och nätverk. Tillsammans med rekryterings- och bemanningsföretag är det också den kanal som företagen ger bäst betyg.

Arbetsförmedlingens betyg är desto sämre och endast 44 procent av företagen i länet söker nya medarbetare via dem. Tyvärr så leder det inte alls så ofta till en anställning. Endast 14 procent av företagen som anställd har hittat denna person via arbetsförmedlingen.

Betyget som företagen ger AF är besvärande lågt. 57 procent av företagen som använt AF menar att det har fungerat mycket eller ganska dåligt. Jämför det med rekryteringsbolag eller bemanningsföretag som 89 procent av företagen säger fungerar mycket eller ganska bra.

Allt för ofta stöter jag på företag som helt har slutat att söka personal via arbetsförmedlingen. Företagarnas erfarenheter är helt enkelt för dåliga och i stället letar de efter andra möjligheter.

Vi har inte råd att ha en myndighet som inte fungerar. De utmaningar Sverige står inför med stora grupper nyanlända som ska in på arbetsmarknaden förutsätter att det blir bättre.

Lösningen är att konkurrensutsätta de delar av myndigheten som inte är den direkta myndighetsutövningen. De aktörer som fungerar bäst får då ett ökat ansvar. Vem det är kommer att skilja sig åt mellan olika regioner, för olika branscher och beroende på vilken bakgrund den arbetssökande har. Det kommer också att förändras över tid. En sådan dynamik kan arbetsförmedlingen aldrig åstadkomma själv.

Björn Lindgren

Regionchef Svenskt Näringsliv