Barns hälsa kräver giftfri miljö

Åsikter
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

Vad skulle du säga om din chef bytte ut tallrikar och glas på arbetsplatsen för att de innehåller giftet bisfenol A? Först skulle du nog bli förvånad; du har ätit på och druckit ur dem i flera år. Sedan ilskan; varför har inget hänt redan tidigare så att du kunnat undvika giftet? I verkligheten har din chef inte alls bytt ut tallrikarna och glasen. De är inte gjorda av plast och innehåller därmed inte bisfenol A. Av olika skäl används inte alltid glas och porslin. Barn och unga äter och dricker därför varje dag ur plastmaterial som innehåller bisfenol A.

Bisfenol A är en hormonstörande kemikalie. Den kan störa människors reproduktionsförmåga, hjärnans utveckling, leda till beteendestörningar och koncentrationssvårigheter. Hormonstörande ämnen kopplas även samman med vissa cancerformer, diabetes och fetma.

Barn och unga är särskilt känsliga för hormonstörande ämnen och dess effekter. Exponering i tidiga år riskerar påverka deras hälsa för resten av livet. Medvetenheten kring riskerna måste öka.

I Katrineholms kommun tar vi detta på allvar. Sedan förra året har tallrikar och glas i förskolan bytts ut till giftfria varianter. Det pågår arbete med att genomföra samma åtgärder inom skolan. Målet är att skapa helt bisfenol A-fria miljöer i förskolan och skolan.

I grunden är det lagstiftningen som måste bli bättre för att skydda barnen. Därför har vi socialdemokrater lett Europaparlamentets arbete med att förbättra lagen. Vi har lyckats få parlamentet att ställa sig bakom krav på att det införs informations- och testkrav som gör att vi får reda på vilka kemikalier som är hormonstörande. Att EU-kommissionen ska ta fram gemensamma kriterier för vad som ska definieras som ett hormonstörande ämne, kriterierna för vad som är ett hormonstörande ämne ska se till kombinationseffekter (cocktaileffekter) och det faktum att människor under utveckling, till exempel under fostertiden och småbarnsåren, är extra känsliga, att ämnen som har en likartad struktur som ett känt hormonstörande ska bedömas som sådana om inte tillverkaren kan bevisa motsatsen och att lagstiftningen anpassas utifrån att hormonstörande ämnen tycks sakna säkra gränsvärden.

Europaparlamentet lagstiftar tillsammans med EU:s ministerråd om detta, för att skydda inte minst barn från hormonstörande ämnen.

Så länge lagstiftningen brister kommer vi socialdemokrater fortsätta att ta ansvar också lokalt. Därför kommer vi fortsätta arbetet med att se till att Katrineholms skolor och förskolor blir fria från Bisfenol A.

Åsa Westlund

Europaparlamentariker (S)

Ulrica Truedsson (S)

Vice ordförande i service- och tekniknämnden i Katrineholm

annons

Mest delat denna vecka