Produktiviteten i den svenska industrin ökar inte tillräckligt snabbt, enligt Svenskt näringsliv. Foto:

Nu krävs avtal för stärkt konkurrenskraft

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik.

I årets stora avtalsrörelse måste arbetsmarknadens parter komma överens om avtal som bidrar till starkare konkurrenskraft och fler jobb. En genomgång av förutsättningarna visar att löneökningstakten måste växla ner!

Ett av tre jobb i Sverige är direkt beroende av vår förmåga att konkurrera internationellt. Exporten står för närmare hälften av vår totala ekonomi. Vi är med andra ord extremt omvärldsberoende. Vår export tappar dock marknadsandelar.

De senaste tio åren har 120 000 tillverkningsjobb i industrin försvunnit från Sverige. Sörmland har på intet sätt gått omärkt förbi. Tappar vi för mycket av tillverkningsindustrin hotas även de industrinära tjänsterna.

Konkurrenter i allt fler länder har kommit ikapp Sverige kunskapsmässigt, men inte lönemässigt. Sverige har bland de högsta arbetskraftskostnaderna i Europa.

De senaste åren har kostnaderna dessutom ökat snabbare än i flera stora konkurrentländer, såsom Tyskland och Storbritannien. Fortsätter detta riskerar ytterligare jobb att försvinna.

Vår produktivitet ökar inte som förut och konkurrensen från vår omvärld är hård. Produktionen i industrin är betydligt lägre än åren före finanskrisen 2008. Exporten har totalt sett ökat, men marknaderna har vuxit mer vilket innebär att vi tappar marknadsandelar. Den svaga kronan bär upp konkurrenskraften för tillfället men växelkurser varierar.

Globalt går återhämtningen sedan finanskrisen långsamt. Det påverkar efterfrågan på svenska företags export. Ökade ekonomiska och politiska risker i vår omvärld skapar osäkerhet, bland annat Storbritanniens process mot utträde ur EU, presidentvalet i USA och hot om minskad frihandel.

Länder som klarar av att anpassa sig till förändringar i omvärlden, inte minst vad gäller arbetskraftskostnader, kommer att gynnas i den globala konkurrensen. När parterna på arbetsmarknaden under kommande månader ska förhandla om löner och villkor måste utgångspunkten därför vara hur Sverige kan stärka sin internationella konkurrenskraft.

Svenska företag kan nämligen bara sälja sina varor och tjänster i andra länder om priserna är konkurrenskraftiga. Ska vi klara av detta behöver löneökningstakten växlas ner.

Det är mot denna bakgrund den internationellt konkurrensutsatta sektorn har en lönenormerande roll för hela arbetsmarknaden. Starkare internationell konkurrenskraft är avgörande för företagens förmåga att skapa värde, jobb och välstånd i Sverige.

Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv

Björn Lindgren, regionchef, Svenskt Näringsliv

annons

Mest delat denna vecka